Down to content
Tensar Ground Stabilisation event

DOELSTELLING

Het doel van dit seminar is inzicht te krijgen in de mogelijkheden die Tensar geogrids u kunnen bieden bij het stabiliseren van (weg)funderingsconstructies, het wapenen van asfaltverhardingen en kerende constructies met geogrids.

Inzicht wordt gegeven door een praktische benadering.

Ook in 2018 zullen wij deze seminars organiseren. Zodra de data bekend zijn, kunt u deze hier terug vinden.

Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@tensar.nl

Wij zorgen er dan voor dat u een uitnodiging krijgt.

 

AAN DEZE SEMINARS ZIJN VOOR U GEEN KOSTEN VERBONDEN