Down to content

Aardebaanlichamen op slecht draagkrachtige ondergrond

Tensar geogrids en Basetex 
Als niet zozeer zetting, maar stabiliteit het probleem is, is door het gebruik van Tensar geogrids de eerste toegang over de slappe ondergrond mogelijk, zodat de bouw op een gecontroleerde en veilige wijze kan verlopen. Het gebruik van Tensar Basetex geotextiel kan vertragingen vanwege een gefaseerde bouw voorkomen en zorgt er in combinatie met verticaaldrainage voor, dat de slappe ondergrond op veilige wijze zwaarder kan worden belast. Ook kan Basetex worden gebruikt als membraanwapening tussen funderingspalen of voor overspanning van holtes.

Tensar geogrids en Basetex geotextiel kunnen in één laag worden aangebracht, of in meerdere lagen, aan de onderzijde van de ophoging teneinde mogelijke glijvlakken te doorsnijden die zich willen voortzetten in de fundering. De verschillende methoden zijn geschikt om een ontwerp te maken dat voorziet in een blijvende ondersteuning van ophogingen.

Tensar Stratum
Als het erom gaat ongelijkmatige zetting te verminderen of het draagvermogen van een relatief dunne, zachte ondergrond te vergroten, zorgt een Tensar Stratum voor de basiswapening. De Tensar Stratum is een 1 meter diepe, bovenaan opengewerkt, doorlopend cellensysteem dat is opgebouwd uit geogrids en stevige verbindingsstaven.

Dit systeem wordt op de ondergrond geplaatst en volgestort met een korrelig materiaal. Hierdoor ontstaat een starre fundering voor de ophoging en heeft het (bouw)verkeer van meet af aan een veilige toegang tot het slappe terrein. Tensar Stratum versnelt de bouwwerkzaamheden, doordat geen grond afgegraven en afgevoerd hoeft te worden.


Het gebruik van Tensar Basetex geotextiel kan vertragingen vanwege een gefaseerde bouw voorkomen en zorgt er in combinatie met verticaaldrainage voor, dat de slappe ondergrond op veilige wijze zwaarder kan worden belast. Ook kan Basetex worden gebruikt als membraanwapening tussen funderingspalen of voor overspanning van holtes.

De aanleg van aardebaanlichamen op slecht draagkrachtige ondergrond

Bij de aanleg van aardebanen op een slecht draagkrachtige ondergrond is het uit economische of milieutechnische overwegingen vaak niet haalbaar om de slechte ondergrond af te graven en te vervangen door een korrelig materiaal.

Onze projectservice

De Tensar producten zijn met succes wereldwijd aangebracht in tal van projecten. Op onze download pagina bieden wij u een brede selectie van case studies en brochures. Onze projectservice biedt ondersteuning en begeleiding van ontwerp tot realisatie van uw projecten. Daarnaast organiseren wij in Nederland regelmatig workshops waar u gratis aan kunt deelnemen en staan wij tot uw beschikking voor het geven van in-house seminars of lunchlezingen.

Need help?