Down to content

Onverharde wegen en opstelplaatsen

Toepassingsgebieden

Geogrids kunnen worden gebruikt om lagen ongebonden granulair materiaal mechanisch te stabiliseren en daarmee ofwel de vereiste dikte van de laag te reduceren of om de draagkracht te verhogen en de levensduur te verlengen.Structurele verbetering  Onverharde wegen, van tijdelijk benodigde aanvoerwegen tot veel langer te gebruiken onverharde toegangswegen, zoals naarwindmolenparken, kunnen effectief worden gewapend met geogrids om de levensduur te verlengen, de draagkracht te verhogen en/of de te gebruiken hoeveelheid granulair materiaal te verminderen.

Opstelplaatsen voor heimachines of hijskranen en opslagterreinen  Opstelplaatsen voor het veilig gebruik van zwaar materieel zoals heiwerktuigen en hijskranen

Belastingspreiding op locatie met Tensar Technology

Tensar geogrids – en met name het innovatieve TriAx™ – helpen de kosten terug te dringen door het granulaire materiaal effectief mechanisch te stabiliseren.

Uw voordeel

Tensar heeft meer dan 30 jaar ervaring met het creëren van mechanisch gestabiliseerde lagen met behulp van geogrids. Het geogrid zorgt voor:

  • Gereduceerde laagdikte met meer dan 50%
  • Minder grondafgraving nodig
  • Beheersing van zettingverschillen
  • Grotere draagkracht
  • Beperking CO2 emissie tijdens de bouw tot 50%

Need help?