Down to content

Structurele verbetering van onverharde wegen

Hoe Tensar TriAx geogrids kunnen helpen

Het antwoord luidt: door het granulaire funderingsmateriaal mechanisch te stabiliseren met Tensar TriAx™ geogrid. Het granulaire funderingsmateriaal wordt eenvoudigweg ingesloten in de driehoekige openingen in het geogrid en vormt daarmee een mechanisch gestabiliseerde laag. TriAx™ geogrids bieden een praktisch uniforme 360° trekstijfheid waardoor een efficiënte, stijve composietlaag ontstaat die uitstekend bestand is tegen verkeersbelasting.


Langere levensduur met een gereduceerde laagdikte

Het granulaire funderingsmateriaal wordt eenvoudigweg ingesloten in de driehoekige openingen in het geogrid en vormt daarmee een mechanisch gestabiliseerde laag.

Voordelen

De toevoeging van TriAx™ geogrids aan onverharde wegen of platforms biedt aanzienlijke voordelen vergeleken met een ongestabiliseerde laag ophoogmateriaal.

Gereduceerde laagdikte: de laag granulair materiaal kan vaak met 50% worden teruggebracht zonder prestatieverlies. Dit betekent ook dat er minder ondergrond hoeft te worden afgegraven en afgevoerd.

Langere levensduur: betere draagkracht en beheersing van zettingverschillen verlengt de levensduur van de weg.

Funderingsmateriaal mag van mindere kwaliteit of gerecycled zijn: Met betere prestaties van de laag maakt het gebruik van mechanische stabilisatie de weg vrij voor gebruik van funderingsmateriaal van een mindere kwaliteit, zoals teruggewonnen toeslagmateriaal.

Kostenbesparing op de lange termijn: minder afgraving en minder funderingsmateriaal nodig. Daarnaast kan het potentiële gebruik van gerecycled funderingsmateriaal de bouwkosten terugdringen en de emissie van bouw-CO2 halveren en daarmee kostenbesparend werken in financieel opzicht en op gebied van CO2-uitstoot.


Need help?