Down to content

DOELSTELLING

Het doel van dit seminar is inzicht te krijgen in de mogelijkheden die Tensar geogrids u kunnen bieden bij het stabiliseren van (weg)funderingsconstructies, het wapenen van asfaltverhardingen en kerende constructies met geogrids.

Inzicht wordt gegeven door een praktische benadering. Tevens komen de nieuwe CROW en CUR richtlijnen aan de orde betreffende asfalt- en funderingswapening en gewapende grond.

De waardering van deze seminars is goed tot zeer goed en dat blijkt ook uit het feit dat meer dan 90% van de deelnemers tot nu toe aangeven dat zij collega’s zullen adviseren om dit seminar ook bij te wonen.

Ook in 2018 zullen wij deze seminars gaan organiseren. Zodra de data bekend zijn, kunt u deze hier terug vinden.

Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@tensar.nl

Wij zorgen er dan voor dat u een uitnodiging krijgt.

 

Aan deze seminars zijn voor u geen kosten verbonden.