Down to content

Datum: Mei 2018

1. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van mijn gegevens?

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door

Tensar International Limited

Units 2-4 Cunningham Court,

Shadsworth Business Park,

Blackburn, BB1 2QX

Verenigd Koninkrijk [namens de Tensar-groep van ondernemingen] ('Tensar', 'wij' of 'ons').  Elk land heeft zijn eigen gegevensbeheerders. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit: Tensar International Limited, Tensar Manufacturing Limited De gegevensbeheerders in andere landen zijn: Tensar International s.r.o. (Tsjechië), Tensar International BV (Nederland), Tensar International GmBH (Duitsland), Tensar International SARL (Spanje), Tensar Polska Sp. Z o.o., Geologics BV en Tensar International SARL in Frankrijk. 

Dit is onze Privacyverklaring waarin we uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

We zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het correcte beheer van alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. We houden uw persoonsgegevens veilig en gebruiken de informatie die u verstrekt op consistente wijze volgens de toepasselijke wetten inzake privacy- en gegevensbescherming en de voorwaarden van deze privacyverklaring.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij verzamelen en bewaren zijn meestal uw naam, e-mailadres, contactgegevens, informatie over uw organisatie en eventuele aanvullende informatie die wij mogelijk nodig hebben om aan uw specifieke vereisten te voldoen. 

Wij verzamelen ook informatie over het gebruik van de website met behulp van cookies.  Ga voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken naar ons Cookiebeleid.

In onze kantoren en fabriek wordt beperkt gebruikgemaakt van CCTV-toezicht ten behoeve van misdaadpreventie en kwaliteitsborging op onze werkvloer.  U kunt van onze receptie meer informatie krijgen op de dag van uw bezoek, of uw contactpersoon bij Tensar om meer informatie vragen. 

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De informatie die u verstrekt, kan op een aantal manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld:

 • om uw klantervaring te beheren;
 • om producten of diensten aan u of uw organisatie te leveren of om producten of diensten bij u of uw organisatie te kopen;
 • om deze met leveranciers te delen voor het verwerken van bestellingen;
 • om vragen van u of uw organisatie te kunnen beantwoorden;
 • om contacten te onderhouden met derden die onderdelen van onze systemen produceren om afspraken te maken over voorgestelde bestellingen en de levering van bestelde producten;
 • om vragen over diensten af te handelen;
 • om geschenken en horecabezoek te melden in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid;
 • om aanvragen met betrekking tot software, documentatie, training en productbestellingen te kunnen verwerken en uitvoeren;
 • om toegang te bieden tot Tensar-software via een dongle of online;
 • voor statistische doeleinden wanneer wij ons dienstenaanbod evalueren;
 • voor statistische doeleinden om het succes van onze e-mailcampagnes te evalueren en activiteiten te volgen;
 • om u te informeren over andere producten en diensten waarvan wij denken dat u ze mogelijk interessant vindt (zie hieronder);
 • om u te informeren over evenementen waarvan wij denken dat u ze mogelijk interessant vindt (zie hieronder);
 • om herhalingsbezoeken aan onze websites te personaliseren; en
 • om ons te helpen gegevens of informatie te verstrekken die u mogelijk hebt aangevraagd.

4. Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op wettige gronden en met name om de volgende redenen:

Prestaties van een contract/dienst

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij producten en/of diensten kunnen bieden die u of uw bedrijf heeft aangevraagd, of om onze aankoop van goederen/diensten van u of uw bedrijf te vereenvoudigen als u onze leverancier bent

Deze informatie omvat meestal uw naam, contactgegevens, e-mailadres en betaalgegevens, bedrijfsinformatie en eventuele aanvullende informatie die we mogelijk nodig hebben om aan uw specifieke vereisten te voldoen

Als u ons de informatie die in deze paragraaf wordt genoemd, niet verstrekt, kunnen wij deze producten of diensten mogelijk niet aanbieden of kopen.

Rechtmatig belang

Wij kunnen uw naam en contactgegevens gebruiken (waaronder uw adres en e-mailadres) om u te informeren over onze eigen producten, diensten, evenementen, trainingen of online tools waarvan wij denken dat ze mogelijk interessant voor u kunnen zijn. U kunt ons op elk moment vragen om hiermee te stoppen. Wij hebben een zogenaamde 'double-opt-in-procedure' geïmplementeerd bij al onze Europese bedrijven om ervoor te zorgen dat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt.  Wij kunnen uw e-mailadres met Google en/of Facebook (als gegevensverwerkers) delen, zodat zij het adres namens ons kunnen gebruiken voor het creëren van marketing- en reclamecampagnes voor ons.

Ze kunnen dit e-mailadres gebruiken om u gerichte reclame/content te sturen via hun platform. U kunt bepalen welke advertenties u ontvangt via de privacy-instellingen op het desbetreffende platform.  Google en Facebook kunnen ook gebruikmaken van sociaaldemografische informatie over u om ons marketingmateriaal ook naar andere mensen met vergelijkbare zakelijke belangen te sturen. Deze sociaaldemografische informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met andere partijen.  Informatie van andere personen die via deze netwerken worden geïdentificeerd, wordt nooit met ons gedeeld. 

We verzamelen mogelijk gegevens over uw gebruik van onze website(s) om uw bezoeken te personaliseren en uw online ervaring te verbeteren.

We kunnen een deel van uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden wanneer wij ons aanbod van producten en diensten evalueren.

In het geval dat we een bedrijfsonderdeel en/of activa kopen of verkopen waarbij u als zakenrelatie bent betrokken, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de toekomstige koper of verkoper van het bedrijfsonderdeel en/of activa.

De bovenstaande acties worden uitgevoerd als deze acties in het rechtmatig belang zijn van Tensar en zijn bedrijfsactiviteiten.

Toestemming

We kunnen om uw toestemming vragen om uw naam en contactgegevens te delen met bepaalde derden, zodat zij u kunnen informeren over hun producten, diensten, evenementen en campagnes.

Als u daarmee akkoord gaat, kunnen wij uw gegevens in bepaalde gevallen ook doorgeven voor het uitvoeren van een kredietbeoordeling als u onze producten koopt als zelfstandig handelaar of op persoonlijke basis.

U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken.  Gebruik de onderstaande gegevens als u ons wilt schrijven, e-mailen of bellen. 

Wettelijke verplichting

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken voor zover dit van ons wordt vereist voor nalevingsdoeleinden, door wet of regelgeving, door een fiscale of wetshandhavingsinstantie, of voor misdaadpreventiedoeleinden.

We kunnen ook een 'due diligence'-onderzoek uitvoeren op basis van uw gegevens met behulp van een externe online leverancier van 'due diligence'-diensten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het interne beleid van Tensar.  Als u een beoogde nieuwe zakenpartner bent of lid bent van de bedrijfsleiding van de beoogde nieuwe zakenpartner, kunnen wij vragen om uw volledige naam, geboortedatum en woonplaats/land van verblijf om de nalevering van de 'due diligence'-onderzoeken te bevorderen in overeenstemming met ons beleid op het gebied van anti-omkoping en -corruptie. U kunt hier op aanvraag een kopie van krijgen.  We vragen u ook of er voormalige overheidsambtenaren voor u of uw bedrijf werken en of uw werknemers, directeuren of eigenaren ooit zijn ontheven uit hun functie als bedrijfsdirecteur, zijn beschuldigd van een ernstige strafrechtelijke overtreding, sancties opgelegd hebben gekregen of zich bevinden op een internationale lijst van verdachte personen.

5. Met wie delen jullie mijn gegevens?

Om u te voorzien van de producten en diensten die wij leveren, kunnen wij uw informatie delen met:

 • bedrijven die creditcards of bankpassen uitgeven, betalingsverwerkers en kredietverzekeringsmaatschappijen;
 • verzekeringsmaatschappij(en) van onze voorkeur, gezondheids- en veiligheidsadviseurs en consultants; en
 • anderen waar wij mogelijk mee moeten samenwerken om diensten te leveren of om aan verzoeken namens u te voldoen, zoals handelsorganisaties, transporteurs, distributiepartners of vakhandelaren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook zonder uw toestemming bekendmaken in geval van eventuele gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

6. Hoe beheren jullie mijn gegevens?

Van tijd tot tijd kunnen we dienstverleners van derden aanwijzen en gegevens delen met bedrijven binnen onze ondernemingsgroep om ons te helpen efficiënte systemen te beheren binnen het bedrijf. Sommige van deze systemen kunnen om operationele redenen gevestigd zijn in overzeese landen, met inbegrip van de VS.

Wij dragen uw gegevens alleen over aan dienstverleners die onze systemen helpen beheren (inclusief dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte), indien wij zeker weten dat dit legaal is en de integriteit en veiligheid van alle informatie die wordt verwerkt, is gewaarborgd en dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Als we uw persoonsgegevens overdragen aan dienstverleners en groepen van bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij altijd een wettige methode gebruiken om dit te doen. Als we gegevens overdragen aan de VS, kan dit gebeuren op grond van het 'Privacy Shield'-programma, of volgens een overeenkomst in een door de Europese Commissie goedgekeurde vorm. Als we gegevens overdragen aan andere landen buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit via een overeenkomst in een door de Europese Commissie goedgekeurde vorm.

U kunt vragen om informatie over gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte door een e-mail te sturen naar: info@tensar-international.com    

 

7. Wilt u uw gegevens bijwerken?

Als u uw voorkeuren wilt wijzigen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens voor direct marketing-doeleinden kunnen gebruiken, kunt u uw gebruikersvoorkeuren bijwerken op onze website of een e-mail sturen naar:   info@tensar-international.com

U kunt ons ook bellen op nummer: +44(0) 1254 26 24 31 

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We hebben een systeem met bewaartermijnen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden opgeslagen voor zolang dit nodig is voor de relevante doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat ze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd.

9. Uw rechten

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen:

 • om te bevestigen of wij over uw persoonsgegevens beschikken;
 • om u een kopie te sturen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • om eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren en relevante gegevens toe te voegen indien de persoonsgegevens die wij hebben niet volledig zijn;
 • om uw persoonsgegevens (voor zover mogelijk) te verwijderen, indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen of te beperken, indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • om u een draagbare kopie te geven van de persoonsgegevens die wij van u hebben indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, hetgeen we doen op basis van onze rechtmatige belangen; en
 • om u geen marketingmateriaal meer te sturen. Houd er echter rekening mee dat wij u technische berichten of berichten in verband met onze dienstverlening (d.w.z. geen marketingberichten) kunnen blijven sturen, zoals e-mails over diensten die wij leveren of producten die uw bedrijf bij ons heeft besteld.

Als wij een besluit hebben genomen dat van invloed op de automatische verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om dit besluit met iemand te bespreken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hier toestemming voor hebt gegeven, kunt u altijd contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, of bezwaar wilt maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een brief schrijven naar het onderstaande adres.

Data Protection Co-ordinator

Tensar International Limited

Units 2-4 Cunningham Court,

Shadsworth Business Park,

Blackburn, BB1 2QX

United Kingdom

U kunt ook een e-mail sturen naar:  info@tensar-international.com    

10. Is de verklaring van toepassing op gekoppelde websites?

Onze websites kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en de websites van de Tensar-groep van ondernemingen, dus als u via een koppeling op andere websites terechtkomt, moet u het eigen privacybeleid van die websites lezen.

11. Wanneer controleert u telefoongesprekken?

Van tijd tot tijd kunnen wij telefoongesprekken die u hebt met ons personeel hebt gevoerd, opnemen voor trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

12. Hoe werken wij deze privacyverklaring bij?

Onze privacyverklaring wordt regelmatig gecontroleerd en wij zullen alle updates op onze website plaatsen.

13. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze privacyverklaring?

U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze privacyverklaring of de gegevens die wij van u bewaren.

U kunt schrijven naar het onderstaande adres:

Data Protection Co-ordinator

Tensar International Limited,

Units 2-4 Cunningham Court,

Shadsworth Business Park,

Blackburn, BB1 2QX

United Kingdom

U kunt ook een e-mail sturen naar:  info@tensar-international.com         

Of u kunt ons bellen op nummer: +44(0) 1254 26 24 31  

Als u niet tevreden bent over onze behandeling van een klacht, hebt u ook het recht om uw bezorgdheid kenbaar te maken aan de UK Information Commissioner (gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk):  https://ico.org.uk