Het (her)gebruik van aanvulmateriaal voor gewapende grondconstructies