Hoe kan door het gebruik van geokunststoffen een duurzamere oplossing ontworpen worden voor hernieuwbare energie?