Foundation & Embankment Products

Foundation & Embankment Support Systems

Oplossingsoverzicht 

Bij zwakke of wisselende bodemgesteldheid kan de aanleg van taluds of verhoogde aardebanen technisch uitdagend en kostbaar zijn. Tensar heeft een reeks oplossingen voor de versterking van fundaties bij kraanopstelplaatsen en aardebanen door stijve constructies te creëren. Deze verdelen de belasting gelijkmatiger over de slecht draagkrachtige ondergrond en een aardebaan versterken tegen bezwijken. Deze oplossingen verminderen differentiële zetting en het funderingsdikte. Door de enkele constructiefase wordt de bouwtijd wordt verkort.