TensarTech® Stratum® geokunststof cellenstructuur fundatiesysteem

3D Cellenstructuur-matras
1.3 meter diepe structuur
35 jaar bewezen technologie
  • Bewezen oplossing voor fundatie op onvoldoende draagkrachtige ondergrond
  • Biedt veilige stabiliteit zonder palen of andere grondverbeteringsmaatregelen. improvement measures
  • Afgraven van slecht draagkrachtige grondlagen is niet nodig
  • Maakt een snellere aanleg mogelijk
  • Geschikt voor vele toepassingen waar een slappe of wisselende ondergrond aanwezig is
  • Voorkomst differentiële zettingsverschillen
Overzicht

Wanneer je te maken krijgt met slappe ondergronden - waar dure heipalen en andere diepe grondverbeteringsoplossingen niet haalbaar of te duur zijn - biedt een TensarTech Stratum de oplossing voor de fundatie, wat vaak tijd- en kostenbesparingen oplevert. Met een Stratum is het meestal niet nodig om de (slappe) ondergrond uit te graven en te verwijderen, aangezien de cellenstructuur direct boven deze ondergrond wordt geconstrueerd en gevuld met granulair materiaal om zo een stijve funderingsplaat te creëren.

Benodigde materialen

Componenten die worden gebruikt om het TensarTech Stratum-systeem samen te stellen, zijn; verticaal geplaatste uniaxiale geogrid in een diamant-patroon, een basis TriAx-geogrid en bodkins. Daarnaast nog houten palen en bindmateriaal als bijvoorbeeld tie-wraps.

Snelle constructie

Het TensarTech Stratum fundatiesysteem biedt van meet af aan een veilige toegang tot slecht begaanbare bouwplaatsen, is het snel te monteren, zodat uw project doorloopt. Eenmaal gevuld met grof granulair materiaal, fungeert de Stratum als een stijf platform dat zorgt voor een starre fundering met gelijkmatige en gecontroleerde zettingen 

Stijve plaatfundatie 

Gebruikt wanneer nieuwe ophogingen worden geplaatst op slappe ondergrond, inclusief afvalstortplaatsen en verwaarloosde terreinen. Het is meestal niet nodig om de ondergrond uit te graven en te verwijderen, aangezien een TensarTech Stratum cellenstructuur direct op de slecht draagkrachtige ondergrond wordt aangebracht, en gevuld met granulair materiaal om een stijve plaatfundering te creëren. 

Cellenstructuur - in situ gebouwd  

Het TensarTech Stratum-systeem is een doorlopende cellenstructuur die snel ter plaatse wordt geïnstalleerd met een Tensar TriAx-geogrid als basis, en daarop verticale celwanden gevormd met Tensar uniaxiale geogrids. De uniaxiale geogrids worden in een diamantvorm op de knooppunten bevestigd met behulp van eenvoudige polymeer steekstaven ofwel bodkins. Indien nodig kunnen, na het vullen van de Stratum, eenvoudig  verticale drains worden aangebracht om de consolidatie van de ondergrond verder te versnellen.

Verbeterde stabiliteit

Het TensarTech Stratumsysteem kruist potentiële falende glijvlakken. Echter de stijfheid van het Stratum-systeem dwingt deze glijvlakken dieper de onderliggende stevigere grondlagen in, en kan zo de stabiliteit verbeteren.  Het kritische faalmechanisme wordt daarmee het plastisch bezwijken van de zwakste grondlaag.