Ondersteuning van fundering en baanlichamen

application-foundations-2-580-580

Ondersteuning van fundering en baanlichamen

Funderingen met verbeterde constructieve samenhang, kortere bouwtijd en lagere projectkosten

Wanneer de ondergrond zwak is, kan grondverbetering kostbaar en storend zijn. Onderheien is een veel voorkomende maar dure optie. Tensar kiest voor een andere, efficiëntere en kosteneffectievere aanpak: door stijve platforms te creëren die de belastingen op zwakke grond beter verdelen.

Ontwikkelaars, ingenieurs en aannemers weten dat het bouwen van betrouwbare funderingen op zwakke ondergronden technisch uitdagend, duur en tijdrovend kan zijn. Tensar heeft een verscheidenheid aan systemen ontwikkeld om stijve platformen te creëren die belastingen efficiënter verdelen over zwakke gronden, hun effectieve draagvermogen vergroten en differentiële zetting verminderen. Dit resulteert in funderingen met verbeterde constructieve samenhang, kortere bouwtijd en lagere projectkosten. 

Image of Baanlichamen

Baanlichamen

De aanleg van stabiele baanlichamen, aanbruggen, ophogingen en dijken over zwakke ondergronden is een uitdaging. De grondwerken voor deze projecten zijn duur en tijdrovend wanneer ze met conventionele middelen worden gebouwd. Tensar biedt echter systemen aan die stijve, stabiele funderingsplatforms creëren op zwakke grond als basis van de ophoging. De twee belangrijkste systemen zijn de TensarTech Stratum en de Tensar Basetex Grondwapening. Deze systemen verminderen de bouwvoetafdruk, het differentiële zettingspotentieel en de vereisten voor hoge volumes. Ze kunnen constructies in één fase gerealiseerd worden, waardoor de projecttijdlijn aanzienlijk wordt verkort.  

TensarTech® Stratum – Cellenstructuur 

Het TensarTech Stratum-systeem creëert een 1 m diep, stijf funderingsplatform dat de effecten van differentiële zetting vermindert en ook spatkrachten vermindert. Dit kan het draagvermogen vergroten om de stabiliteit te verbeteren, waardoor een versnelde plaatsing van de ophoging mogelijk wordt. 

Tensar Basetex Hoge sterkte Geotextiel – Grondwapening

Tensar Basetex hoge sterkte geotextiel kan worden gebruikt om de basis van taluds te versterken, om bezwijkende oppervlakken te onderscheppen die zich kunnen uitstrekken tot in een slappe laag in de ondergrond. Basale versterking met Tensar Basetex-geotextielen kan gefaseerde bouwperiodes verkorten of vermijden, waardoor projecten op tijd en binnen het budget blijven. 

Image of Kraanopstelplaatsen

Kraanopstelplaatsen 

De gevolgen van het bezwijken van de ondergrond of overmatige zetting kunnen catastrofaal zijn in termen van de kosten van schade aan apparatuur, tijdverlies en letsel voor het personeel op de locatie. Helaas kunnen de statische belastingen vanuit kranen die worden uitgeoefend op de ondergrond, extreem hoog zijn. Het is bewezen dat de Tensar geogrid-technologie de prestaties van kraanopstelplaatsen verbetert. Mechanisch gestabiliseerde kraanplatforms met Tensar-geogrids hebben grote kranen ondersteund die werken voor een brugdekvervanging, op windmolenparken en industriële ontwikkelingen. Kostenbesparingen tot 40% kunnen worden behaald en in de meeste gevallen kan de bouwtijd ook met 50% worden verkort.   

 

Verweking beperken 

In seismische actieve gebieden kan bodemverweking optreden, waardoor gebouwen beschadigd raken door differentiële zetting. Tensar heeft beproefde oplossingen die stijve platforms creëren om de differentiële zetting - veroorzaakt door verweking - te verminderen en schade aan laagbouw tot een minimum te beperken. 

Diepe funderingen en grondverbeteringstechnieken zijn zeer geschikt om hoge en zware constructies te ondersteunen waar ernstige verweking en horizontale vloeiing worden verwacht. Deze oplossingen zijn echter zeer kostbaar voor constructies die doorgaans op ondiepe funderingen zijn gefundeerd. De mechanisch gestabiliseerde laag van Tensar biedt een meer economische oplossing door een onverweekbare korst te creëren die oppervlakteverschijnselen en verlies van draagvermogen helpt voorkomen. Er zijn projectbesparingen tot 50% gerealiseerd in vergelijking met diepe funderingen en andere grondverbeteringstechnieken. 

 

Ondersteuning voor leidingen 

Waar ondergrondse leidingen gebieden met zwakke grond doorkruisen, kan variabiliteit van ondersteuning leiden tot differentiële zettingsverschijnselen. Door een mechanisch gestabiliseerde Tensar-laag aan te leggen als basis van de leidingen, wordt een stijf platform gecreëerd dat differentiële zettingseffecten reduceert. 

Mechanisch gestabiliseerde lagen die boven ondergrondse voorzieningen en leidingen zijn geconstrueerd, kunnen bescherming bieden door geconcentreerde bovenbelastingen te spreiden naar de ondergrond.   

Image of Overgangen in Baanlichamen

Overgangen in Baanlichamen 

Differentiële zetting tussen aanburggen en starre constructies - zoals landhoofden voor bruggen of duikers - kan leiden tot onprettige rijsituaties, die vaak herhaaldelijk onderhoud vereisen. Door het aanbrengen van een Tensar-funderingssysteem onder de aanbrug kan een overgangszone worden gecreëerd, waardoor differentiële zettingen worden verminderd. Ontwerpers kunnen gebruik maken van een verstevigd platform gecreëerd door TensarTech Stratum, Tensar Paalmartrasconstructie of grondwapening met Tensar Basetex hoge sterkte geotextiel. Projectspecifieke uitgangspunten zullen de meest geschikte oplossing bepalen. 

Holtes overbrugging 

Bij de aanleg van baanlichamen boven gebieden met diepe mijnbouw, verontreinigde grond of bepaalde soorten ondergrond, moet rekening worden gehouden met mogelijke zinkgaten welke holtes kunnen worden. Misschien tientallen jaren nadat de bouw is voltooid. Grondwapening bestaande uit enkele of meerdere lagen voor Tensar Basetex kan worden ontworpen om het baanlichaam in staat te stellen holtes te overbruggen en de ophoging op lange termijn te ondersteunen. In sommige gevallen kan dit het alternatief bieden op diepgrouten of constructieve funderingen.