Tensar® TriAx® (TX) Geogrids

500M+ vierkante meter wereldwijd geïnstalleerd
2M+ ESAL's voor validatie met praktijktesten
50% maximale besparing in totale constructiedikte
  • Ontworpen voor stabilisatie van funderingsmaterialen
  • Geavanceerd duurzaam materiaal voor verbetering van wegen, spoorwegen en verkeersgebieden
  • Zeshoekige structuur met driehoekige openingen voor hoge belastingsabsorptie en -verdeling
  • Stijve structuur, hoog ribprofiel en sterke verbindingen voor optimale insluiting en opsluiting van funderingsmateriaal
Overzicht

Tensar® TriAx® geogrid was het eerste product dat specifiek werd vervaardigd voor de stabilisatie van funderingsmaterialen.

Ontworpen om insluitng en opsluiting te optimaliseren, beide essentieel voor de beweging van deeltjes te beheersen, wat resulteert in een sterkere, stijvere funderingslaag met een groot vermogen om de belasting beter te spreiden en een hoge weerstand tegen vervorming.

Met toepassingen in wegfunderingen, verhardingslagen, ballastbedden en andere verkeerstoepassingen, kan het gebruik van een TriAx geogrid resulteren in reductie tot 50% op de funderingsdikte, met de bijbehorende voordelen als reductie van de  aanlegkosten, transport, bouwtijd en emissies.

Productaanbod

Tensar TriAx geogrids zijn verkrijgbaar in zeven versies: TX150, TX160, TX170, and TX190L. De vesries TX5, TX7 en TX8 zijn ook verkrijgbaar als een component in volledige verhardingsontwerpen.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0

Alle geogrids kunnen werken; ze werken niet allemaal even goed

Tensar TriAx is specifiek ontworpen voor de stabilisatie van funderingsmaterialen in wegen, spoorwegen en andere verkeerstoepassingen. Het is meerderemalen uitgebreid onderzocht, ook in full-scale tests en veldproeven. Uit de grote hoeveelheid verkregen gegevens zijn ontwerpparameters ontwikkeld die specifiek zijn voor TriAx en daarna opgenomen in de ontwerpsoftware van Tensar.

Zeshoekige structuur met driehoekige openingen

De geometrie van TriAx geogrid zorgt voor een bijna uniforme (360°) stijfheid in het horizontale vlak. Het is aangetoond dat dit de verkeersbelasting die radiaal op de gestabiliseerde laag inwerkt, efficiënt wordt verdeelt. Belastingen worden geabsorbeerd met een zeer lage rek in het geogrid, wat resulteert in minder vervorming van een funderingslaag.

Geoptimaliseerd voor interlock en opsluiting

Stabilisatie wordt bereikt door opsluiting van de korrels van het funderingsmateriaal. Effectieve opsluiting vereist een hoge mate van insluiting (interlock) van funderingsmateriaal en geogrid door sterke verbindingen in de geogrid, evenals hoge stijfheid in het horizontale vlak. TriAx geogrid is ontworpen om de opsluiting van funderingsmateriaal te optimaliseren, met een combinatie van 3D-ribprofiel, hoge knooppuntsterkte en stijve vormvaste geometrie. 

Verminderde spanning in de ondergrond

De verbeterde stijfheid en sterkte van een mechanisch gestabiliseerde laag (MSL) met gebruikmaking van een Tensar TriAx geogrid, vergroot de spreiding van de belasting, verbetert het draagvermogen en vermindert de spanning op de ondergrond. Dit vermindert op zijn beurt vervorming van de ondergrond en spoorvorming.

Verhoogde levensduur van de verharding

De levensduur van de verharding wordt direct beïnvloed door eventuele vervormingen van de verharding. De opsluiting van de korrels door Tensar TriAx vermindert de permanente vervorming aanzienlijk, terwijl de verhoogde stijfheid van de mechanisch gestabiliseerde laag elastische vervormingen door verkeer verlaagd. Het resultaat is een verlenging van de levensduur van de verharding en/of een mogelijke reductie van de dikte van de verharding voor een gegeven ontwerplevensduur.