Keermuren en bruggenhoofden 

Keermuren en bruggenhoofden

Kosteneffectieve alternatieven voor conventionele keermuren

Keermuren zijn van vitaal belang voor locaties met een glooiend terrein - waar een maximaal te ontwikkelen gebied moet worden gehandhaafd - of die abrupte hoogteverschillen in het maaiveld vereisen. Ze bieden ook vermindering van horizontale gronddruk tegen bestaande constructies. Landhoofden en vleugelwanden bieden zijdelingse opsluiting van de aanvulling en dragen ook de volledige belasting van het brugdek.

De TensarTech-systemen maken gebruik van geogrids voor grondwapening die vormvast zijn verbonden met specifieke bekledingssystemen. De  systemen van TensarTech zijn eenvoudig te installeren en bieden duurzaamheid en structurele integriteit op lange termijn. Ze verlagen de bouwkosten, als een goedkoper alternatief voor gewapend beton of damwanden, of door het gebruik van verschillende aanvulmaterialen - inclusief gerecyclede en gebiedseigen materialen. Bovendien kunnen TensarTech-keersystemen voldoen aan de esthetische of ecologische behoeften van uw project met een breed scala aan bekledingsopties, waaronder modulaire blokken, betonpanelen, met stenen gevulde schanskorven of metselwerkbekleding.

Image of Gewapende grondconstructies

Gewapende grondconstructies

Gewapende grondconstructies bestaan uit een zone van aanvulmateriaal achter de verticale kering, gestabiliseerd met geogrids die horizontaal in lagen achter de bekleding zijn aangebracht, waarmee de aanvulling erachter wordt gewapend. De bekleding van de keerwand bestaat meestal uit betonblokken, prefab betonpanelen of staalgaaspanelen. Deze bekleding is niet-constructief en is een onderdeel van gewapende grondaanvulling, meestal is de bekleding bevestiging aan de wapeningsgeogrids.

Correct ontworpen gewapende grondconstructies zijn in staat een hoge bovenbelasting te dragen, waardoor ze geschikt zijn voor landhoofden. Tensar's ontwerpsoftware TensarSoil biedt deze mogelijkheid te bereken, en meer.

De brede basis van de gewapende grondconstructie verlaagt de oplegdruk, vermindert of elimineert funderingsvoorzieningen en verlaagt de kosten aanzienlijk.

Met duurzame Tensar geogrid-wapening kan een breed scala aan aanvulmaterialen worden gebruikt, waaronder gerecyclede granulaten, op locatie gewonnen materialen en vliegas. Het gebruik van deze 'lagere kwaliteit' aanvulmaterialen kunnen de aanlegkosten verder verlagen.

TensarTech-systemen zijn beschikbaar met een certificering voor een ontwerplevensduur van 120 jaar voor zowel keermuren als landhoofden.

Het modulaire karakter van TensarTech gewapende grondconstructies maakt een snelle constructie mogelijk zonder dat hier gespecialiseerde vaardigheden voor nodig zijn, in de meeste gevallen zonder de noodzaak van zware hijskranen of speciale bekisting.

Er is een ruime keuze aan bekledingstypes beschikbaar. De keuze is vaak gebaseerd op bouwkosten, levensduur, esthetiek of projectspecifieke wensen en omstandigheden.

Image of Getrapte of terrasvormige keermuren

Getrapte of terrasvormige keermuren

Hoge keermuren kunnen als een enkele keermuur worden geconstrueerd of ze kunnen bestaan uit meerdere keermuren die getrapt naar achteren worden geplaatst om een ​​reeks terrassen te vormen. Dit kan esthetisch aantrekkelijker zijn en met vegetatie een groenere structuur te maken. In sommige gevallen kan de bovenste keermuur naar achteren worden gekanteld om een ​​steilere begroeide helling te vormen. TensarTech gewapende grondconstructies zijn zeer geschikt voor dit type getrapte keerconstructies. Het ontwerp houdt rekening met de geometrie van de getrapte keerwanden en kan de kosten verlagen in vergelijking met enkelvoudige keermuren.

Image of Landhoofden

Landhoofden

Landhoofden kunnen eenvoudige grondkerende constructies zijn die alleen de aanvulling verstevigen, waarbij de verticale brugbelasting afzonderlijk op kolommen of palen wordt afgedragen. Het is echter gebruikelijker geworden om de landhoofdsloof direct op de gewapende grondconstructie te plaatsen, waardoor alle brugbelasting via de gewapende grondconstructie wordt overgebracht naar de ondergrond. Landhoofden bebouwd met een TensarTech Wall System bieden aanzienlijke kostenbesparingen en kortere bouwtijd in vergelijking met een landhoofdsloof gefundeerd op kolommen of dragende elementen van gewapend beton.

Landhoofden direct op gewapende grond met Tensar geogrid-wapening zijn zeer effectief gebleken bij seismische belasting, met als gevolg minder zettingen en structurele schade.

Traditioneel worden onder de brugdekken glijopleggingen aangebracht om thermisch geïnduceerde belasting in langsrichting vanuit de landhoofdsloof te voorkomen. Dit vereenvoudigt het ontwerp maar geeft hoge onderhoudseisen, met bijbehorende verstoringen en kosten.

Tensar heeft ontwerpmethodes ontwikkeld voor integrale landhoofden met gewapende grond, waarbij alle belastingen in langsrichting rechtstreeks op de landhoofdsloof worden overgebracht. De bovenbelasting wordt daarbij gedragen door het gewapende grondmassief, inclusief de cyclische brugdekbelasting in langsrichting.

 

Image of Ontlastmuren

Ontlastmuren

Ondergrondse constructies zijn onderhevig aan zijdelingse belasting als gevolg van de gronddruk. Het is mogelijk om zijdelingse grondbelasting te scheiden van verticale bovenbelasting op dergelijke constructies door het gebruik van ontlastmuren van gewapende grond, buiten de ondergrondse constructie. TensarTech gewapende grondconstructies zijn bij uitstek geschikt als ontlastwand, aangezien het gewapende grondmassief alle zijdelingse grondbelasting keert, waardoor de ondergrondse constructie alleen verticale en hydrostatische belasting hoeft te keren.

Op dezelfde manier zijn ontlastmuren gebruikt om de horizontale gronddruk op oude metselwerkmuren of bruggen te verminderen. In sommige gevallen zijn lichtgewicht granulaten gebruikt voor de gewapende grondconstructie om de gronddruk achter de te beschermen kering te minimaliseren. Deze aanpak wordt gebruikt om veel bestaande keringen van historische of architectonische betekenis, te beschermen.

Image of Tijdelijke grondkerende constructies

Tijdelijke grondkerende constructies

Voor gefaseerde opbouwen van keerconstructies zijn vaak tijdelijke keerwanden nodig. Damwandsystemen hebben jarenlang de voorkeur gehad, maar deze systemen zijn duur en vereisen zware heiapparatuur en gespecialiseerde bedrijven voor het installeren.

Het TensarTech TR2-systeem voor tijdelijke grondkerende constructies, is een bewezen oplossing waarmee u tijdelijke keermuren kunt bouwen zonder de uitdagingen en kosten van andere technieken. Met dit economisch draadstaal-bekledingssysteem, de lichtgewicht installatieapparatuur en zeer eenvoudige installatie, biedt het TensarTech TR2-systeem een oplossing welke duurzaam en goedkoop is. Deze keerwanden zijn ideaal voor gefaseerde constructie, onderhoud aan wegen, landhoofden van bruggen en soortgelijke projecten.

 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Ontwerp met vertrouwen, overal.

Met het TensarSoil ontwerpprogramma kunnen ontwerpen worden gemaak voor gewapende grondconstructies, zoals steiel taluds en landhoofden.

TensarSoil aanvragen

Stacked Image 0