Down to content

Energievoorziening en Windmolenparken

Omdat energie steeds vaker op afgelegen plaatsen wordt gewonnen wordt het maken van toegangswegen, kraanopstelplaasten en werkterreinen voor zware lasten cruciaal.  Tensar heeft een jarenlange ervaring in de samenwerking met vele grote energiebedrijven en netwerkbeheerders over de hele wereld, vaak in de meest extreme omstandigheden. 

Windmolenparken

Onshore windmolenparken liggen in principe op afgelegen, vaak milieu gevoelige locaties waarbij de toegangswegen en kraanopstelplaatsen moeten worden aangelegd over een slappe ondergrond.
Voor offshore windmolenparken zijn naast productielokaties ook tijdelijke opslagplaatsen noodzakelijk die vaak op kleiachtige ondergronden moeten worden aangelegd. Tensar geogrids hebben bewezen zowel de toegangswegen, kraanopstelplaatsen als de opslagterreinen te kunnen stabiliseren.

  • De lastenspreiding van de mechanisch gestabiliseerde laag is van belang bij zware belastingen, vooral bij de kraanopstelplaatsen
  • Bij een slappe ondergrond zal het gebruik van Tensar's TriAx geogrid de bouwtijd verkorten, de funderingsdikte reduceren, waardoor kosten kunnen worden bespaard maar ook de veilige toegang tot en op het terrein mogelijk wordt.
  • Omdat er minder materiaal wordt af- en aangevoerd vermindert het aantal transporten en  kan de CO2 emissie tot wel 50% worden gereduceerd.

Onze projectservice

De Tensar® producten zijn met succes wereldwijd aangebracht in tal van projecten. Op onze download pagina bieden wij u een brede selectie van case studies en brochures. Onze projectservice biedt ondersteuning en begeleiding van ontwerp tot realisatie van uw projecten. Daarnaast organiseren wij in Nederland regelmatig workshops waar u gratis aan kunt deelnemen en staan wij tot uw beschikking voor het geven van in-house seminars of lunchlezingen.

Need help?