Down to content

TensarTech Stratum

TensarTech Stratum

Bij de aanleg van aardebanen op een slecht draagkrachtige ondergrond is het uit economische of milieutechnische overwegingen vaak niet haalbaar om de slechte ondergrond af te graven en te vervangen door een korrelig materiaal. In die gevallen biedt Tensar® de beste oplossing uit een reeks van mogelijke technieken. Ongeacht de specifieke omstandigheden en problemen levert Tensar® geavanceerde, voordelige en beproefde oplossingen.

Als het erom gaat ongelijkmatige zetting te verminderen of het draagvermogen van een relatief dunne, zachte ondergrond te vergroten, zorgt een TensarTech Stratum voor de basis. De TensarTech Stratum is een 1 meter diepe, bovenaan opengewerkt, doorlopend cellensysteem dat is opgebouwd uit geogrids en stevige verbindingsstaven.



De Tensar® producten zijn met succes wereldwijd aangebracht in tal van projecten. Op onze download pagina bieden wij u een brede selectie van case studies en brochures. Onze projectservice biedt ondersteuning en begeleiding van ontwerp tot realisatie van uw projecten.

Dit systeem wordt op de ondergrond geplaatst en volgestort met een korrelig materiaal. Hierdoor ontstaat een starre fundering voor de ophoging en heeft het bouwverkeer van meet af aan een veilige toegang tot het slappe terrein. TensarTech Stratum versnelt de bouwwerkzaamheden, doordat geen grond afgegraven en afgevoerd hoeft te worden.

Uw voordelen

Tensar® biedt een reeks beproefde en economische oplossingen voor het bouwen op een slecht draagkrachtige of sterk wisselende ondergrond, die:

  •  Een snelle aanleg mogelijk maken.
  •  Personeel en materiaal een veilige toegang geven tot de bouw.
  • Afgravingen en grondverbetering overbodig maken.
  •  Voorkomen dat ophoogmateriaal in de zachte fundering dringt.
  • Ondergrondse holten veilig overspannen.

Need help?