Tensar® AR-GN

25 jaar succesvol op de markt
2 -laags asfaltwapenings-composiet 
3functies: versterking, spanningspreiding en waterwering
  • Eén van de asfaltwapeningsproducten van Tensar - die de juiste oplossing biedt voor een projectspecifiek verhardingsprobleem
  • AR-GN  vervult de drie functies van versterking (structurele wapening) [R], spanningspreiding [STR]en waterwering [IB]
  • Remt scheurvorming in asfalt om de levensduur van de asfaltlaag te verlengen
Overzicht

Tensar AR-GN is een asfaltwapeningscomposiet, bestaande uit een vormvast met hoge 3D ribben bixiaal raster dat thermisch is gelamineerd met een non-woven asfaltvlies. Daardoor vervult de AR-GN de drie asfaltwapeningsfuncties, wapening (R), spanningspreiding (STR) en waterwering (IB), eenmaal verzadigd met bitumen tijdens de installatie.

Versterking

Het hoogwaardige geogrid van de Tensar AR-GN wordt doorgaans geïnstalleerd onder de asfalt-tussenlaag (BIND)of tussen de asfalt-onderlagen (BASE). Het vergrendelt het steenskelet van het asfaltmengsel in de vormstijve rasteropeningen, om de laterale bewegingen in het asfaltmengsel te beperken.

De voordelen van AR-GN

AR-GN remt reflectiescheuren en vermindert scheuren door differentiële zettingen tussen een wegverbreding en bestaande rijbaan. Daarnaast vermindert het spoorvorming door de zijdelingse beweging van het steenskelet in het asfalt te beperken.

Hoe levert Tensar AG-GN drie functies?

Het product is samengesteld uit een vormvast en stijf biaxiaal geogrid van polypropyleen, fabrieksmatig gelamineerd met een polypropyleen asfaltvlies. Het geogrid houdt spanningen in de overlaging onder controle door een optimale insluiting van het steenskelet van het asfaltmengsel dankzij de hoge ribben. Dit resulteert in een structureel versterkend effect. Het asfaltvlies helpt bij de installatie en zorgt samen met het uit de hechtlaag geabsorbeerde bitumen voor een spanningsspreidend effect (STR) en een barrière tegen het binnendringen van vocht en zuurstof. Het vervult de CE-functies versterken, spanningspreiding en waterwering zoals gedefinieerd in de EN 15381.

Gevalideerde prestaties

De prestaties van het Tensar AR-GN asfaltwapeningscomposiet zijn aangetoond in zowel laboratoriumtests als in 25 jaar praktijkervaring. Er zijn meerdere case study's beschikbaar die laten zien hoe er wereldwijd effectief gebruik is gemaakt voor het oplossen van echte asfaltverhardingsproblemen.