Tensar® Glasstex®

20 jaar succesvol in projecten gebruikt
2 -laags asfaltwapeningscomposiet
3 functies: versterking, spanningspreiding en waterwering
  • Eén van de asfaltwapeningsproducten van Tensar - die de juiste oplossing biedt voor een projectspecifiek verhardingsprobleem
  • Tensar heeft meer dan 30 jaar ervaring met toepassing van asfaltwapeningen
  • Glasstex-asfaltwapening  vervult de drie functies van versterking (structurele wapening) [R], spanningspreiding [STR] en waterwering [IB]
  • Remt scheurvorming in asfalt om de levensduur van de asfaltlaag te verlengen
Overzicht

Glasstex is een asfaltwapeningscomposiet, bestaande uit een bundels glasvezels vastgestikt op een non-woven asfaltvlies . De glasvezels met een hoge stijfheidsmodulus zorgen voor een goede opname van de trekspanningen bij een lage rek terwijl het asfaltvlies eenmaal verzadigd met bitumen een afdichtende laag vormt. Glasstex vervult de CE-functies versterken (R), spanningspreiding (STR) en waterwering (IB) zoals deze zijn gedefinieerd in EN 15381.

Meestal geïnstalleerd onder of in de asfalt-tussenlaag (BIND), wordt Glasstex met haar hoge stijfheid gehecht aan de asfaltondergrond, waardoor een versterkende functie wordt geboden door trekspanningen te absorberen bij lage rekniveaus.

De verkregen versterkte laag verlengt de levensduur door het ontstaan en doorgroei van reflectiescheuren af te remmen en langsscheuren veroorzaakt door differentiële zettingsverschillen tussen bestaande rijbaan en wegverbreding te verminderen.

Productaanbod

Verkrijgbaar in verschillende sterktes

Glasstex is beschikbaar in een reeks treksterkten om aan de behoeften van specifieke projecten te voldoen:

  • Glasstex P50
  • Glasstex P100
  • Glasstex P100-200
  • Glasstex P200

De voordelen van Tensar Glasstex

Glasstex beperkt reflectiescheuren in asfaltoverlagingen en vermindert langsscheuren tussen bestaande rijbaan en wegverbreding. Het vormt ook een barrière om het binnendringen van water naar de onderste verhardings- en funderingslagen te voorkomen.

Hoe levert Tensar Glasstex drie functies?

Glasstex is een asfaltwapeningscomposiet, bestaande uit een bundels glasvezels vastgestikt op een met een non-woven asfaltvlies . Het raster van glasvezels neemt trekspanningen op bij lage rekken door te hechten aan de asfaltlaag, waardoor een versterkend effect (R) ontstaat. Het asfaltvlies helpt bij de installatie en zorgt samen met het uit de hechtlaag geabsorbeerde bitumen voor een spanningsspredend effect (STR) en een barrière tegen het binnendringen van vocht en zuurstof (IB). Het vervult de CE-functies versterken, spanningspreiding en waterwering zoals gedefinieerd in de EN 15381.

Makkelijk te installeren

Op de ondergrond wordt een bitumenemulsie-hechtlaag gespoten. De Tensar Glasstex wordt vervolgens eenvoudig op deze hechtlaag uitgerold. De hoeveelheid  bitumenemulsie t.b.v. het installeren wordt gespecificeerd om absorptie van bitumen(-emulsie) in het asfaltvlies en hechting te garanderen. Eenmaal uitgehard, zet de hechtlaag de asfaltwapening stevig vast, klaar om probleemloos te worden overlaagd met een asfaltspreidmachine. Hoewel het handmatig uitrollen van de asfaltwapening zeer goed mogelijk is, maakt het gebruik van een gespecialiseerde installatie- c.q. uitrolmachine een snellere installatie mogelijk, met een kwalitatief beter resultaat.

Volledig freesbaar en recyclebaar

In tegenstelling tot andere asfaltwapeningen, kunnen Glasstex-producten gemakkelijk worden opgebroken door conventionele freesapparatuur en kunnen ze opnieuw worden gebruikt in andere wegenbouwprojecten als gerecycleerd asfaltgranulaat. Het hoofdbestanddeel is silica, een natuurlijke stof dat milieuvriendelijk is.