Tensar® AX5-GN

360° uniforme structurele versterking van de asfaltoverlaging voor optimale scheurcontrole
3 levensduurverlenging met een factor van drie tegen vermoeiingsscheuren
3 drievoudige functie; Versterking, spanningspreiding en waterwering
  • Tensar heeft meer dan 30 jaar ervaring met toepassing van asfaltwapeningen
  • Tensar AX5-GN met hoge 3D ribben-asfaltwapening vervult de drie functies van versterking (structurele wapening) [R], spanningspreiding [STR] en waterwering [IB]
  • Vertraagt sterk het ontstaan van vermoeiingsscheuren in asfalt om de levensduur van de asfaltlaag te verlengen
  • Optimale controle van reflectiescheuren in asfaltoverlagingen
Overzicht

Tensar AX5-GN is Tensar's meest geavanceerde hoogwaardige asfaltwapeningsproduct. Het is een asfaltwapeningscomposiet, bestaande uit een vormvast met hoge 3D ribben triaxiaal raster dat thermisch is gelamineerd met een non-woven asfaltvlies . Daardoor vervult de AX5-GN de drie asfaltwapeningsfuncties, wapening (R), spanningspreiding (STR) en waterwering (IB), eenmaal verzadigd met bitumen tijdens de installatie. Tensar AX5-GN is een bewezen oplossing voor het versterken van asfaltoverlagingen om de weerstand tegen vermoeiing te verbeteren, wat leidt tot verlenging van de levensduur van overlagingen of het verminderen van de dikte van de asfaltlaagoverlaging in nieuwe verhardingen.

Het is daarnaast ook ontworpen om optimale prestaties te leveren het tegengaan van reflectiescheuren in asfaltoverlagingen en scheuren in de lengterichting bij wegverbredingen.

Versterking

Het hoogwaardige triaxiale geogrid van de Tensar AX5-GN wordt doorgaans geïnstalleerd onder de asfalt-tussenlaag (BIND) of tussen de asfalt-onderlagen (BASE). Het vergrendelt het steenskelet van het asfaltmengsel in de vormstijve rasteropeningen, om de laterale bewegingen in het asfaltmengsel te beperken. De multi-axiale structuur zorgt voor scheurremming in alle richtingen.

De structureel versterkte asfaltlaag verlengt de levensduur door een ongelooflijke weerstand te bieden tegen reflectiescheuren en het verminderen van langsscheuren door differentiële zetting tussen een nieuwe en bestaande rijbaan bij wegverbredingen. Het kan ook spoorvorming verminderen, met name in asfaltmengsels met een lage stijfheid die onderhevig zijn aan langzame bewegende en zware wielbelasting bij met name hoge temperaturen.

De voordelen van AX5-GN

AX5-GN verbetert de vermoeiingslevensduur van asfalttussen- en onderlagen met een factor van ten minste drie. Het remt ook reflectiescheuren en vermindert scheuren door differentiële zettingen tussen een wegverbreding en bestaande rijbaan. Het kan spoorvorming aan het oppervlak verminderen door de zijdelingse beweging van het steenskelet in het asfalt te beperken. Daarnaast verlengt het de levensduur door het ontstaan én de doorgroei van scheuren te vertragen - wat op de lange termijn kostenbesparingen oplevert in vergelijking met traditionele methoden.

Hoe vermindert AX5-GN scheurvorming?

Het product is samengesteld uit een vormvast en stijf triaxiaal geogrid van polypropyleen, fabrieksmatig gelamineerd met een polypropyleen asfaltvlies. Het geogrid houdt spanningen in de overlaging onder controle dankzij de hoge ribben, door een optimale insluiting van het steenskelet van het asfaltmengsel. Dit resulteert in een structureel versterkend effect. De zeshoekige structuur heeft ribben in drie richtingen die driehoekige openingen vormen. Dit zorgt voor een bijna uniforme stijfheid over 360°, wat zorgt voor een maximale structurele versterking en effectieve scheurremming in alle richtingen.

Gevalideerde prestaties

De prestaties van het Tensar AX5-GN asfaltwapeningscomposiet zijn aangetoond in zowel laboratoriumtests als met praktijkervaringen. Er zijn case study's beschikbaar die laten zien hoe effectief gebruik kan worden gemaakt van het product voor het oplossen van echte asfaltverhardingsproblemen.