Tensar® GlasstexPatch™

15 meter rollengte, 1 m breedte
1 persoon nodig voor installatie
3 functies: versterking, spanningspreiding en waterwering
  • Geschikt voor handmatige installatie op kleine tot middelgrote oppervlakken
  • Kleine rolafmeting, ideaal voor plaatselijke reparatie en herstel
  • GlasstexPatch  heeft drie functies: versterken (belasting overdracht), spanningspreiding en waterwering
  • Remt scheurvorming in asfalt om de levensduur van de verharding te verlengen
Overzicht

GlasstexPatch is een prefab asfaltwapeningscomposiet, ontworpen om reflectiescheuren in asfaltoverlagingen af te remmen. Toepasbaarvoor kleine tot middelgrote oppervlakken door de kleine rolafmeting en daardoor ook handmatig direct op de ondergrond te kunnen worden  aangebracht zonder speciale voorzieningen. Dit maakt het bij uitstek geschikt zijn voor kleine wegreparaties; overbrugging van voegen tussen twee soorten verhardingsconstructies, herstel van putten  en behandeling van een enkele scheur of voeg, voorafgaand aan het overlagen. Het vervult de CE-functies versterken, spanningspreiding en waterwering zoals gedefinieerd in de EN 15381.

Productaanbod

Tensar GlasstexPatch is een hoogwaardige asfaltwapeningssyteem, bestaande uit een zelfklevende polymeerbitumenbaan met bundels glasvezels op een glasvlies. GlasstexPatch is reeds met een beschermende laag kwartszand afgestooid om direct na het aanbrengen essentieel bouwverkeer mogelijk te maken. De GlasstexPatch heeft een zelfklevende onderzijde, die wordt beschermd met een verwijderbare folie , waardoor deze eenvoudig direct zal hechten aan de ondergrond.

Toepassingen

Tensar GlasstexPatch wordt gebruikt om asfaltlagen te versterken zowel in nieuwe verhardingsconstructies als ook bij het herstel van bestaande asfaltverhardingen. Het wordt o.a. toegepast voor kleine reparaties zoals in freesvakken of voor beperkte oppervakken, waar het niet praktisch is om over de volledige breedte een asfaltwapening aan te brengen. Veelal wordt het gebruikt in toepassingen waarvan bekend is dat de bestaande scheuren of voegen snel zullen reflecteren  omdat de weerstand van de overlaging niet toereikend is. GlasstexPatch zorgt namelijk ook voor een spanningspreiding en een waterwering, dankzij de zelfklevende polymeerbitumenbaan, naast een versterking,  geleverd door de glasvezels.

De voordelen

Tensar GlasstexPatch biedt een waterwering om het binnendringen van water in de onderste asfaltlagen en fundering te voorkomen, waardoor de verharding effectief waterdicht wordt en het remt de doorgroei van reflectiescheuren af. Naast deze is er nog een derde voordeel, namelijk: de installatie is snel, eenvoudig en kan met de hand worden gedaan.

Hoe levert Tensar GlasstexPatch drie functies?

Het product is samengesteld uit een glasvezelraster met hoge stijfheid, bevestigd op een met glas versterkt, ondoordringbaar polymeerbitumenmembraan. Het raster van glasvezels neemt trekspanningen op bij lage rekken door te hechten aan de asfaltlaag, waardoor een versterkend effect (R) ontstaat. Het membraan  helpt bij de installatie en zorgt samen met het uit de hechtlaag geabsorbeerde bitumen voor een spanningsspredend effect (STR) en een barrière tegen het binnendringen van vocht en zuurstof (IB). Het vervult de CE-functies versterken, spanningspreiding en waterwering zoals gedefinieerd in de EN 15381.

Bronnen: GlasstexPatch