Hernieuwbare energie

Construction of a windfarm

Hernieuwbare energie

Ondersteuning van de bouw voor een duurzame toekomst  

Met een toenemende wereldwijde focus op hernieuwbare en milieuvriendelijke energiebronnen, is de ontwikkeling van infrastructuur voor windmolen- en zonneparken een groeimarkt geworden. De locatie van deze parken is vaak ver van het bestaande wegennet en in afgelegen gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. Slechte bodemgesteldheid komt vaak voor - veen , (zee)klei en slecht gedraineerde voormalige landbouwgrond voor zonneparken. En om het nog moeilijker te maken, hebben windmolenparken toegangswegen en kraanopstelplaatsen nodig, waarbij de kraanopstelplaasten  extreem zware kraanlasten moeten kunnen dragen.

Tensar kan ontwikkelaars, ingenieurs en aannemers helpen geld en tijd te besparen bij de aanleg van toegangswegen, opslagterreinen en kraanopstelplaatsen. Onze bewezen oplossingen zijn gebruikt bij zeer veel windmolenparken, zonneparken en meer.  

Image of Ondergrond stabilisatie

Ondergrond stabilisatie


Slappe ondergronden en slechte terreinomstandigheden zijn veelvoorkomende locaties die doorgaans beschikbaar zijn voor hernieuwbare energieprojecten. Aanhoudend verkeer over deze slappe ondergrond leidt al snel tot spoorvorming, wat resulteert in voortdurend onderhoud, verloren bouwtijd en verspilling van geld.

Gelukkig is Tensar geogrid een beproefde oplossing voor funderingsstabilisatie die meer kosteneffectief is dan andere oplossingen. Alleen al door de reductie van de granulaatdikte kunnen besparingen tot 50% worden gerealiseerd. Het verbetert ook de prestaties van de verhardingen, verlaagt toekomstige onderhoudskosten, heeft geen invloed op de waterhuishouding op de bouwplaats en minimaliseert de impact op het milieu; een groener alternatief voor bijvoorbeeld chemische stabilisatie.

 

Image of Toegangswegen en opslagterreinen

Toegangswegen en opslagterreinen 

Hernieuwbare energieprojecten kunnen niet worden voltooid zonder toegangswegen en werkterreinen die het transport, opslag en montage van zwaar materieel en onderdelen mogelijk maken. Deze moeten vaak over slappe of wisselende ondergronden worden aangelegd. Vlakke en draagkrachtige toegangswegen vergemakkelijken een voorspoedige uitvoering. Slappe ondergronden vormen de grootste uitdaging voor de uiteindelijke prestatie van toegangswegen en onverharde terreinen. 

Met Tensar stabiliserende geogrids kunt u zich verplaatsen over de meest slappe ondergrond, terwijl u tegelijkertijd op de benodigde funderingsdikte kan besparen die nodig is om een ​​stevige toegangsweg of opslagterrein aan te leggen, wat kosten en bouwtijd bespaart. 

 

Image of Kraanwerkgebieden

Kraanwerkgebieden 

Veiligheid is van cruciaal belang bij het verplaatsen, monteren en bedienen van (mobiele) kranen op bouwplaatsen. Een veilige opstelplaats: vlak, draagkrachtig en vrij van spoorvorming is essentieel, vooral op een slappe en wisselende ondergrond. 

Tensar heeft oplossingen voor het bouwen van veilige kraanopstelplaatsen op slecht draagkrachtige ondergronden. Deze bestaan ​​uit een mechanisch gestabiliseerde funderingen met één of meerdere lagen Tensar geogrid, of een TensarTech Stratum (funderingsmatras met granulaire vulling) om een ​​stijf maar vooral draagkrachtige kraanopstelplaats te bieden. 

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0