Luchthavens

airport-with-view-of-pavement-718x494

Luchthavens

Veerkrachtige infrastructuur voor luchthavens

Alle luchthavens hebben een uitgebreide infrastructuur, welke duur is om te bouwen en te onderhouden. Daarnaast evolueren ze voortdurend om te voldoen aan de veranderende behoeften. Bovendien maken de logistieke en veiligheidskwesties die van toepassing zijn op een opererende luchthaven, onderhoud tot een zeer complex en kostbaar proces. Om aan deze behoeften te voldoen, zijn assertieve veranderingen in de strategie, investeringen en technologie nodig.

Eigenaren en exploitanten van luchthavens bevinden zich vaak in een continue proces van onderhoud en reconstructies. Een belangrijke factor zijn de grote oppervlaktes verhardingen die elke luchthaven moet onderhouden om een ononderbroken gebruik te garanderen. Bovendien vergen de intensief gebruikte en zwaarbelaste verhardingen, zoals de landings- en taxibanen, vaak het meeste werk. Het uitgebreide netwerk van leidingen voor voorzieningen, kabels en drainage onder deze verhardingen zorgt voor zeer variabele funderingsomstandigheden en kan leiden tot differentiële zettingsproblemen. Zeker wanneer verhardingen zijn aangelegd over zachte grond, ontstaat er een nog grotere uitdaging voor prestaties op de lange termijn.

Tensar geogrids in een mechanisch gestabiliseerde laag (MSL) kunnen verhardingen versterken die zijn aangelegd op zwakke en variabele ondergronden en differentiële zettingen nivelleren. Deze MSL-ontwerpbenadering vermindert het benodigde volume granulaat, verkort de bouwtijd en verlengt de levensduur zodat aanzienlijke kosten- en milieuvoordelen worden behaald.

Of het nu gaat om bestaande, gescheurde asfaltverhardingen of over oude betonverhardingen, Tensar-asfaltwapening, als scheurremmende maatregel in de tussenlagen. kan worden verwerkt om de levensduur van deze lagen aanzienlijk te verlengen. Opwaartse scheurvorming en prolongatie wordt vertraagd, wat visueel het uiterlijk verbetert en, belangrijker nog, de prestaties van de asfalt-verharding.

Image of Verhardingsconstructie

Verhardingsconstructie

Luchthavens kiezen voor Tensar-geogrid om de prestaties van de verhardingen van het vliegveld te verbeteren. Tensar-geogrids minimaliseren de bewegingen van de granulaatkorrels binnen de verhardingsconstructie, maar behouden en verhogen ook de stijfheid van de constructie. Door een stijvere granulaatlaag te creëren, kunnen verhardingen worden ontworpen om minimaal dezelfde of juist betere prestaties te leveren om te voldoen aan budget- en belastingseisen.

Image of Verhardingsonderhoud

Verhardingsonderhoud

Conventionele onderhoudsstrategieën voor verhardingen specificeren meestal het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag over de bestaande stijve of flexibele bestrating, of over een gefreesd een deel van het bestaande asfaltoppervlak. De dikte van de nieuw aan te brengen asfalt afdeklaag bepaalt over welke tijdsperiode de bestaande scheuren weer naar boven reflecteren tot aan het verhardingsoppervlak. Hoewel er misschien extra levensduur wordt gewonnen, is het altijd een tijdelijke oplossing. Het is bewezen dat het aanbrengen van een al dan niet structurele Tensar-asfaltwapening, onder de nieuwe overlaging, de levensduur van de asfaltverharding drastisch verlengt door reflectiescheuren te voorkomen of af te remmen.

Image of Zwakke ondergrond problemen

Weak soil problems

De levensduur van een verharding is afhankelijk van wat zich onder het verhardingsoppervlak bevindt. Frequente belasting van zware vliegtuigen en autoverkeer kan een versnelde degradatie van verhardingen veroorzaken, met spoorvorming in zowel de verharding als de ondergrond. Tensar-geogrids kunnen de langetermijnprestaties van alle verhardingen op luchthavens verbeteren door vervormingen te minimaliseren en de stijfheid te behouden. 

Bij grote oppervlaktes kan de ondergrond van de verhardingen sterk variëren. Grote aantallen kabels, pijpleidingen en drainage, welke onder of net naast de verharding zijn aangebracht , leiden ook tot verschillen in de funderingsomstandigheden. Verschillen van ondergrond zijn gedurende de gehele levensduur als gevolg van veranderingen in de intensiteit en frequentie van regenval aanwezig. Ontwerpen met mechanisch stabiliserende Tensar-geogrids in de granulaatlagen in of onder een wegdek, helpen de effecten van de variabiliteit van de ondergrond en daarmee differentiële zetting te verminderen, om zo een gunstiger verhardingsontwerp mogelijk te maken. 

Waar verhardingen op luchthavens worden aangelegd op een verhoogde aardebaan op zwakke grond, kan de fundering van de ophoging worden versterkt door het gebruik van TensarTech-systemen ter ondersteuning van de stabiliteit en draagkracht van de ophogingen. Tensar heeft systemen ontwikkeld om de fundering van wegen, opstapplaatsen of werk- en opslagterreinen te creëren die belastingen efficiënter verdelen over slecht draagkrachtige ondergronden. Deze oplossingen vergroten het effectieve draagvermogen en verminderen differentiële zetting. Tensar biedt daarmee funderingen met verbeterde structurele integriteit, verminderde laagdikte, kortere bouwtijden en daardoor lagere projectkosten. 

Image of Wanden en steile taluds

Wanden en steile taluds

Omdat niet alle luchthavens op een vlakke ondergrond zijn gebouwd, kunnen keerwanden of steiler taluds nodig zijn, vooral voor luchthavens in bergachtig terrein of in zeegebieden. Conventionele oplossingen, waaronder wanden van gewapend beton en damwanden, kunnen kostbaar, moeilijk op te zetten en tijdrovend zijn om te bouwen. Tensar biedt gewapende grond wand- en taludsystemen uit één hand aan die kosten- en tijdbesparende voordelen bieden ten opzichte van alternatieven. Steile taluds kunnen een natuurlijk begroeide bekleding hebben om de visuele en milieu-impact te verbeteren. 

Natuurlijke geluidswallen kunnen effectief zijn om gebieden af te schermen van het geluid van luchthavenactiviteiten op de grond. Natuurlijk begroeide wallen met steile hellingen kunnen worden gebouwd met behulp van ter plaatse gewonnen materialen en met een minimaal ruimtebeslag wanneer ze zijn ontworpen als een gewapende grond TensarTech-systeem met mechanische stabiliteit.