Flexibele bestrating

Flexibele bestrating

Wat is een flexibele verharding?

Een flexibele verharding weerspiegelt elk vervorming van de ondergrond. Meestal is het een asfalt- of elementenverhardingen, dat over een of meer lagen ongebonden granulair materiaal op een voorbereide ondergrond ligt. De verhardingslagen verdelen de verkeersbelasting over een groter gebied naar het ondergrondoppervlak. Hiermee voorkomen ze vervorming van de funderingen en in de ondergrond. Vervormingen, c.q. sporen, in de fundering en ondergrond worden weerspiegeld in het wegdek en beïnvloeden de rijkwaliteit, veiligheid en de levensduur van de gehele verhardingsconstructie. 

Bij asfaltverhardingen zorgt de gesloten bitumineuze laag  voor een glad, veilig en duurzaam wegoppervlak met het voordeel dat de wegdek het binnendringen van water van het oppervlak voorkomt. Dit zou namelijk zou leiden tot verzwakking van de ondergrond en een vermindering van de levensduur van de asfaltverharding.
Image of De prestaties van flexibele bestrating verbeteren met Tensar Geogrid

De prestaties van een flexibele verhardingen verbeteren met toepassen van Tensar geogrid

Door een of meer lagen Tensar geogrid op te nemen onder of in de ongebonden lagen van een flexibele bestrating, kan de ontwerplevensduur worden verlengd. Bijkomend voordeel is de reductie van de funderingsdikte zonder verminderen van de vereiste ontwerplevensduur. Hierdoor zullen de kosten tijdens aanleg, en de gehele levensduur van de verharding, worden verlaagd.

Image of Stabilisatie over zwakke ondergronden

Stabilisatie over slecht draagkrachtige ondergronden

Bouwen op slecht- of wisselend-draagkrachtige ondergronden kan tot ernstige problemen leiden. De toegankelijkheid van een werkterrein of -weg kan moeilijk zijn omdat het aanbrengen en verdichten van de eerste funderingslaag een uitdaging is. Door het toepassen van een Tensar stabilisatie-geogrid op de bestaande ondergrond vereenvoudigt echter het aanbrengen en verdichten van de ongebonden funderingslaag. Door het verbeterde draagvermogen van de mechanisch gestabiliseerde (MSL) laag kan de funderingsdikte tot wel 50% worden gereduceerd.

Image of Beheers scheuren om de levensduur van het oppervlak te verlengen

Levensduur van het asfalt verlengen door scheuren te remmen

Asfaltlagen zijn onderhevig aan scheurvorming door vermoeiing of, in het geval van een overlaging,  opwaartse reflectie van reeds bestaande scheuren in de onderliggende lagen. Het ontstaan (initiatie) en de prolongatie van scheuren kan worden vertraagd door het aanbrengen van een scheurremmende Tensar-asfaltwapening  en deze te overlagen met een of meerdere lagen asfalt. Daarmee wordt de levensduur van alle  boven de wapening aangebrachte asfaltlagen, verlengd.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0