Keer- en taludsystemen

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Keer- en taludsystemen

Oplossingsoverzicht

Overal waar hoogteverschillen tussen aangrenzende grondniveaus op een project nodig zijn, moet het hoger gelegen gedeelte worden ondersteund door een grondkerende constructie of door de grond ertussen te laten hellen. Natuurlijk stabiele hellingen hebben een groot ruimtebeslag die niet beschikbaar is voor andere ontwikkelingen en zijn mogelijk niet haalbaar vanwege ruimtebeperkingen. Grondkerende constructies - verticale keermuren of steile versterkte hellingen - worden gebouwd met een sterk verminderde ruimtebeslag waarbij het hoger gelegen deel ondersteund wordt. 

Tensar biedt een reeks TensarTech gewapende grond systemen voor keerwanden en steile taluds. Ze hebben veel voordelen ten opzichte van alternatieve keersystemen zoals gewapend beton of damwanden. Ze zijn sneller en aanzienlijk goedkoper om te bouwen met lagere CO2 footprint.

Esthetische oplossingen  

TensarTech gewapende grond systemen geven een ruime keuze uit bekledingen die passen bij lokale ontwerp richtlijnen, uw budget, de milieubeperkingen en esthetische vereisten. TensarTech-systemen kunnen een 'groen' natuurlijk begroeid oppervlak hebben om de lokale omgeving te verbeteren, of TensarTech-systemen hebben bekledingopties zoals betonpanelen, gladde of ruwe betonblokken of schanskorven. 

Financieel aantrekkelijke oplossingen 

De modulaire constructie van TensarTech-systemen vereist geen grote kraan of specialistische vaardigheden op de bouwplaats. In veel gevallen kan het aanvulmateriaal bestaan uit gebiedseigen materialen of gronden, maar ook secundair materiaal zoals vliegas, slakken en ander gebonden materiaal. Elk systeem faciliteert een snelle en economische constructie. Gefaseerd realiseren is eenvoudig te organiseren, waardoor flexibele uitvoering mogelijk is en de totale bouwtijd wordt verkort.

The Strength Within 

Tensar is de marktleider in oplossingen voor bodemversterking. Al meer dan drie decennia ontwikkelen we producten en technologieën in de voorhoede van het geotechnisch vakgebied. Onze producten worden ondersteund door de meest grondige kwaliteitsborgingspraktijken in de branche. We kunnen volledige technische en ontwerpondersteuning bieden, inclusief detailontwerp, 3D modellering, tekenwerk, hulp op locatie en beoordeling van goedgekeurde tekeningen voor elk van onze oplossingen van gewapende grond.