Down to content

Verharde wegen en verharde terreinen

Bij projecten ligt de nadruk meer dan ooit op aanzienlijke besparingen op kosten, tijd en CO2 emissies. Tensar heeft het antwoord als het gaat over de aanleg van nieuwe wegen en parkeerplaatsen, met name op een slappe ondergrond. De gelijke trekstijfheid over 360°in combinatie met de driehoekige openingen in Tensar TriAx™ geogrid sluiten het granulaire funderingsmateriaal zo in dat er een mechanisch gestabiliseerde laag ontstaat die buitengewoon goed presteert onder verkeersbelasting. Een gevolg is dat de dikte van de funderingslaag enorm kan worden gereduceerd, soms wel met 50%, en soms geldt dat ook voor de diepte van de afgraving en het grondvolume. Meerdere lagen TriAx™ kunnen worden gebruikt om zettingverschillen in variabele grond op te vangen.

Tensar heeft de TensarPave™ software ontwikkeld die ontwerpers in staat stelt de optimale oplossing te vinden voor hun specifieke projectomstandigheden.

 

 

 

 

 

 

Meer weg voor uw onderhoudsbudget

Nu de budgetten beperkt zijn moet ook het rendement van de beschikbare financiën voor wegonderhoud omhoog. De eenvoudigste oplossing? Zorg er bij de aanleg of reparatie van wegen voor dat de omvang van toekomstig onderhoud afneemt. Op dat punt kan Tensar helpen met TriAx™ geogrids voor de mechanische stabilisatie van ongebonden lagen in nieuwe wegen en asfaltwapeningsproducten voor overlaging, verbreding en reparatie van wegen. Het gebruik van onze producten leidt aantoonbaar tot verbetering van de duurzaamheid op lange termijn, vermindering van asfaltvermoeiing en reflectiescheuren en een lagere frequentie van onderhoudswerkzaamheden.

Waarmee kan Tensar helpen 

De Tensar technologie richt zich op belangrijke punten in de aanleg van wegen en in onderhoud:

Structurele verbetering door het gebruik van TriAx geogrid voor de mechanische stabilisatie van ongebonden lagen in een wegverharding op een slappe ondergrond
Asfaltwapening voor het beheersen van vermoeiingsscheuren, spoorvorming en reflectiescheuren veroorzaakt door onderliggende voegen tussen betonplaten of bestaande scheuren in cementgebonden funderingslagen.

Verharde wegen en verharde terreinen

Tensar TriAx™ geogrid sluiten het granulaire funderingsmateriaal zo in dat er een mechanisch gestabiliseerde laag ontstaat die buitengewoon goed presteert onder verkeersbelasting.

Voordelen

Meer dan 30 jaar ervaring met projecten overal ter wereld. De bewezen voordelen van het gebruik van Tensar systemen zijn o.a.:

  • Dunnere laag ongebonden funderingsmateriaal
  • Grotere draagkracht
  • Minder afgraving
  • Lagere kosten op de lange termijn
  • Lagere CO2 emissies bij de werkzaamheden
  • Minder reflectiescheuren en vermoeiingsscheuren
  • Verlengde structurele levensduur van een verharding
  • TensarPave software voor een optimaal ontwerp

Need help?