Wegen, verhardingen en gebieden met zwaar verkeer

An aerial shot of the M1 Junction 19 Improvement Scheme

Wegen, verhardingen en gebieden met zwaar verkeer

Versnel de aanleg en verlaag de kosten voor verharde en onverharde wegen, verleng de levensduur van de verharding en verminder onderhoud.

Het mechanisch stabiliseren van de ongebonden granulaire lagen maakt een reductie van de laagdikte mogelijk waardoor het volume van funderingsmaterialen en andere verhardingsmaterialen verminderen. Hierdoor worden kosten, tijd en emissies  verminderd, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. 

De geogrid-technologie van Tensar wordt gebruikt voor: 

 • Mechanisch stabiliseren van funderingslagen  
 • Reductie van de laagdikte  
 • Verbetering van prestaties van verharde en onverharde wegen qua levensduur
 • Verhoging van het draagvermogen voor zwaar belaste terreinen, opstelplaatsen en wegen
 • De asfaltwapeningen van Tensar remmen scheuren en verbeteren de levensduur van asfaltverhardingen
Image of Flexibele verhardingen

Flexibele verhardingen

Flexibele verhardingsconstructies bezwijken vaak voortijdig, vanwege progressieve laterale en verticale verplaatsingen en een verzwakking van de ondergrond en ongebonden granulaatlagen. Tensar geogrids verbeteren de algehele stijfheid van de verhardingsconstructies door insluiting van granulair materiaal (interlock) en het beperken van de beweging van korrels (confinement) om een mechanisch gestabiliseerde laag (MSL) te creëren. Dit leidt tot verlenging van de levensduur en minimaliseren van onderhoud en levenscyclus-kosten.

Scheuren en scheurvorming dragen bij aan de verslechtering van flexibele verhardingen. Tensar-asfaltwapeningsproducten die tussen de asfaltlagen worden geïnstalleerd, worden de verborgen kracht in de weg. Scheurprolongatie wordt geremd en vermoeiingsweerstand van het asfalt worden verbeterd. De prestaties van de asfaltconstructie worden verbeterd en uiteindelijk worden de onderhouds- en levenscyclus-kosten verlaagd.

Lees verder
Image of Starre verhardingen

Starre verhardingen

Tensar kan u helpen bij het bouwen van sterkere, duurzamere verhardingen. Het bouwen van een starre verharding over een mechanisch gestabiliseerde laag (MSL) met een Tensar geogrid, biedt meer ondersteuning dan een dikkere granulaire funderingslaag. Het leidt tot een veerkrachtigere fundering die na verloop van tijd niet aan draagkracht verliest.

Het Tensar-geogrid zorgt voor opsluiting van, en begrenzing van de bewegingen in het granulaire funderingsmateriaal, wat resulteert in minder vervorming tijdens de levensduur van de verharding. De verminderde bewegingen van korrels zorgt dat de fundering nauwelijks vervormd en beperkt verontreiniging (migratie) vanuit de ondergrond.

De meeste problemen met betonverhardingen komen voort uit slecht presterende voegen. Een slechte belastingsoverdracht zorgt voor hoge plaatspanningen, wat bijdraagt ​​aan scheuren, pompen en hoekbreuken. De Tensar-geogrid MSL biedt een stijve veerkrachtige laag, die de kans op differentiële zettingen van het betonoppervlak die scheuren en hoekbreuken veroorzaken, minimaliseert.

Image of Zwaarbelaste verhardingen

Zwaarbelaste verhardingen

Structureel ontwerp en aanleg van zwaarbelaste verhardingen zijn essentieel. Deze verhardingsconstructies worden berekend voor hoge belastingen en intermodaal transport, waaronder container terminals, haven- en laadfaciliteiten, start- en landingsbanen van luchthavens, distributiecentra en corridors voor zware vrachtwagens.

Zwaarbelaste verhardingen hebben vaak te maken met langzaam rijdende en statische verkeersbelastingen met een extreem hoge waarden. De verharding kan met asfalt, beton of een bestrating worden uitgevoerd.

Door Tensar-geogrids te integreren in het ontwerp van een zwaarbelaste verharding, is het mogelijk om de ontwerplevensduur van deze verhardingsconstructie met een factor drie tot zes te verlengen, wat leidt tot aanzienlijke besparingen op de onderhouds- en dus ook levenscycluskosten.

Image of Onverharde wegen

Onverharde wegen

De meeste verbindings-, landbouw-, transport-, toegangs- en tijdelijke wegen hebben geen verharding of een dun, niet-structureel gespoten oppervlak, voor waterdichting of stofbeheersing. Ze zijn afhankelijk van ongebonden lagen om de ondergrond te beschermen en een vlakke weg te behouden.

Tijdens de aanleg moeten zwakke of variabele ondergronden worden beschermd tegen verdere vervorming. Na de aanleg moet de ondergrond worden beschermd tegen verkeersbelastingen die kunnen leiden tot te grote vervorming van de ondergrond en daarmee uitval van de weg.

Geogrids van Tensar zijn ontworpen om het granulaire materiaal in- en op te sluiten door een mechanisch gestabiliseerde laag (MSL) te creëren die de (verkeers)belasting gelijkmatig verdeelt, het draagvermogen vergroot en voor prestaties voor de lange termijn zorgt. Door de granulaire laag te versterken, kan de laagdikte worden gereduceerd. Door het volume van granulair materiaal te verminderen, worden kosten, tijd en emissies verminderd, wat bijdraagt ​​aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees verder
Image of Asfaltwapening

Asfaltwapening

Scheuren in asfalt groeien, waardoor water kan binnendringen, de funderingslaag en de ondergrond verzwakken en leiden daarmee tot verdere verslechtering en permanent verlies van sterkte. Asfaltwapeningen verminderen reflectiescheuren in asfaltverhardingen , scheuren veroorzaakt door thermische invloeden of krimp van ondergronden. Versterking van een asfaltlaag kan ook de levensduur ervan verbeteren door het begin van vermoeiingsscheuren te vertragen.

Tensar heeft een reeks asfaltwapening-geogrids en -composieten die zijn ontworpen om samen te werken met de bitumengebonden laag, om trekstijfheid toe te voegen, spanningen te beperken en de ontwikkeling en grootte van scheuren te verminderen. Composieten bestaan uit een geogrid gebonden aan een STR-vlies die samen zorgen voor versterking (R) en fungeren als een spanningspreidende (STR) laag, zoals een SAMI, en een waterwering barrière (IB).

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

 • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
 • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
 • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
 • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
 • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
 • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0