Down to content

Steile taluds en keerconstructies

De TensarTech systemen bestaan ​​in principe uit:

  • uniaxiale Tensar geogrids,
  • verschillende taludbekledingen (elementen), eventueel met erosiebestrijding, en
  • speciale trekvaste bevestigingsmiddelen.

Samen met een geschikt aanvulmateriaal garanderen deze componenten een duurzame stabiliteit van het steile talud of keerconstructie. Vanwege de chemische en biologische resistentie van Tensar geogrids kan bijna elk aanvulmateriaal worden gebruikt.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de TensarTech systeemoplossingen

 

TensarTech™ Systemen

Taludhelling

45°-70°

Taludhelling

70° - 90°

TensarTech™ TW1 Wall

 

x

TensarTech™ Mesa Ashford

 

x

TensarTech™ Keystone

 

x

TensarTech™ Schanskorven

 

x

TensarTech™ Full Height Panels

 

x

TensarTech™ Natuursteenblokken

 

x

TensarTech™ Talud SG

x

  x*

TensarTech™ Talud UT

x

  x*

TensarTech™ Talud BS

x

  x*

*Begroeiing onder bepaalde voorwaarden mogelijk

 


Onze projectservice

De Tensar® producten zijn met succes wereldwijd aangebracht in tal van projecten. Op onze download pagina bieden wij u een brede selectie van case studies en brochures. Onze projectservice biedt ondersteuning en begeleiding van ontwerp tot realisatie van uw projecten. Daarnaast organiseren wij in Nederland regelmatig workshops waar u gratis aan kunt deelnemen en staan wij tot uw beschikking voor het geven van in-house seminars of lunchlezingen.

Tensar biedt zowel financieel als technisch systeem- en productoplossingen met zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten, samengevat in TensarTech.

Bij de realisatie van infrastructurele projecten en de ontwikkeling van bouwlocaties komen, door de beperkte ruimte, de opdrachtgever, ingenieurs en aannemers steeds meer voor grote uitdagingen te staan. Ruimtevraagstukken en de daaruit voortvloeiende aanpassingen aan de omgeving vereisen steilere taluds of zelfs keerconstructies. Deze maatregelen in gewapende grond moeten aan zowel esthetische als economische eisen voldoen. Tensar biedt hiervoor zowel financieel als technisch systeem- en productoplossingen met zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten, samengevat in TensarTech.

Uw voordelen

  • Eenvoudig en snel realiseerbaar
  • Financieel aantrekkelijk door economische bouwwijze
  • Flexibiliteit bij de vormgeving
  • Indien nodig, hergebruik van gebruikt aanvulmateriaal
  • Opname van hoge belastingen
  • Stabiliteit voor zeer lange termijn
  • Complete systeemoplossingen in een hand

Need help?