Rail

A railway track going into a railway tunnel

Rail

Spoorwegautoriteiten helpen om budgetten verder uit te rekken 

Spoorbeheerders over de hele wereld staan voor de enorme taak om spoornetwerken, die passagiers en vracht tussen landen en continenten vervoeren, te bouwen en te onderhouden. Spoorwegingenieurs die nieuwe spoorwegen ontwerpen, streven naar veiligere, betere en duurzamere spoorwegen die economischer, duurzamer en klimaatbestendiger zijn. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van bestaande spoornetwerken worden geconfronteerd met een steeds groter wordende kloof tussen de onderhoudsbehoeften van het verslechterende netwerk en de krappe onderhoudsbudgetten.

Hoe kunnen rail-autoriteiten met de voortdurend stijgende materiaal- en arbeidskosten en de steeds groter wordende verantwoordelijkheden de vraag bijhouden? Tensar helpt de spoorwegautoriteiten bij het verder uitnutten van de budgetten voor  spoorfunderingen, steile taluds en landhoofden. Door gebruik te maken van onze bewezen technologieën - ondersteund door de expertise en software van Tensar.

Image of Keerwanden, steile taluds en landhoofden

Keerwanden, steile taluds en landhoofden  

Bijna alle spoorprojecten omvatten de realisatie van keerwanden, steile taluds en landhoofden. Tensar heeft een reeks TensarTech-systemen voor keerwanden, steile taluds en landhoofden. Deze oplossingen bieden grote kosten- en uitvoeringsvoordelen ten opzichte van conventionele bouwmethoden. Ze maken ook gebruik van gerecycled of op locatie gewonnen aanvulmateriaal mogelijk, om de kosten laag te houden en de lokale milieu-impact te minimaliseren. 
 

 

Image of Spoorbed onderhoud

Nog betere waarde

Bij een efficiënt spoorwegnet moeten de (ontwerp)snelheden worden gehandhaafd en buitendienststellingen voor groot onderhoud tot een minimum worden beperkt. De kwaliteit en duurzaamheid van het ballastbed zijn van cruciaal belang, zowel bij het bepalen van veilige snelheden, als bij het minimaliseren van buitendienststellingen voor onderhoud.

Bij zowel bij nieuwbouw- als bij reconstructiewerkzaamheden kan het draagvermogen en de stijfheid van het ballastbed worden verbeterd door Tensar-stabilisatiegeogrids in de ballast onderlaag op te nemen. Bij een spoor met ballast kan de tijd tussen noodzakelijk onderhoud door onderstoppen aanzienlijk worden verlengd door Tensar stabilisatie-geogrid onder de ballastlaag op te nemen. Ballastdegradatie en baanzettingen worden verminderd, waardoor de baansnelheid langer behouden blijft en de onderhoudscycli worden verlengd. 

 

Image of Spoorbaan

Spoorbaan

Wat als u een beter presterende spoorbaan duurzamer en milievriendelijker zou kunnen ontwerpen - zonder de kosten te verhogen? Wat als u de levensduur van de spoorbaan zou kunnen verlengen of de perioden tussen onderhoudsmaatregelen aanzienlijk zou kunnen verlengen?    

Bij een spoorbaan is de focus voornamelijk op de spoorligging, maar de spoorbaan is gefundeerd op een ondergrond of een aardebanen. Geotechnische ingenieurs die spoorinfrastructuur ontwerpen, worden geconfronteerd met de druk om meer te leveren met minder kosten. Ook willen ze zuiniger, duurzamer en milieuvriendelijker ontwerpen. Het doel is om aardebanen voor snelwegen aan te leggen met minder ruimtebeslag, sneller en met verminderde CO2-uitstoot.  Bruggen op onderhoudsvriendelijke landhoofden, direct geplaatst op economisch gunstige gewapende grondconstructie opgebouwd met behulp van gerecycled aanvulmateriaal. Tensar heeft bewezen innovatieve oplossingen te leveren voor wegen, grondwerken en brugopleggingen - ondersteund door de expertise en software van Tensar.   

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0