Down to content

Asfaltwapening

Beheersing van reflectiescheuren met Tensar

Reflectiescheuren in een asfaltverharding ontstaan over het algemeen boven de voegen tussen betonplaten of boven bestaande scheuren in cementgebonden funderingslagen. Reflectiescheuren kunnen ook ontstaan door het uitzetten, krimpen en buigen van de ondergrond als gevolg van temperatuurschommelingen. Ook door afschuiven als gevolg van de verkeersbelasting of bij wegverbredingen door zettingverschillen op het raakvlak van het oude en het nieuwe wegdek.

Hoe Tensar asfaltwapening en composieten kunnen helpen

In combinatie met de asfaltlagen verhoogt de Tensar asfaltwapening de trekstijfheid, waardoor de asfaltrek en scheurvorming worden beperkt (als uiteindelijk toch scheuren ontstaan zijn ze vaak ook veel kleiner). Structurele asfaltwapening met geogrids vermindert ook spoorvorming aan het oppervlak die samenhangt met mengsels met een lage stijfheid en met hoge belastingen door zwaar, langzaam rijdend verkeer. Asfaltcomposieten zijn geogrids die zijn bevestigd op een geotextiel die bitumen absorbeert en functioneert als membraan waarmee de spanning wordt opgevangen (ook bekend als een Stress Absorbing Membrane Interlayer of SAMI). Het geotextiel fungeert ook als afdichtende laag die verhindert dat er water indringt naar de onderliggende lagen van de verharding.

Hoe Tensar asfaltwapening en composieten kunnen helpen

In combinatie met de asfaltlagen verhoogt de Tensar asfaltwapening de trekstijfheid, waardoor de asfaltrek en scheurvorming worden beperkt (als uiteindelijk toch scheuren ontstaan zijn ze vaak ook veel kleiner).

Voordelen

Tegengaan van reflectiescheuren: asfaltwapening vermindert het ontstaan van scheuren in de deklaag die worden veroorzaakt door het bewegen, buigen of afschuiven van onderliggende betonplaten of de cementgebonden funderingslaag. Het SAMI-effect vermindert ook rek in de overlaging.

Beperking van vermoeiingsscheuren: de wapening vermindert de trekspanning veroorzaakt door het verkeer die tot scheurvorming leidt van onder uit de asfaltlaag.

Beheersing van scheurvorming door zettingverschillen: bij wegverbreding kan Tensar TriAx™ geogrid worden gebruikt om de nieuwe, ongebonden laag granulair materiaal te stabiliseren. Bovendien vermindert een laag gewapend asfalt met een hoge stijfheid het ontstaan van scheuren in de lengterichting door zettingverschillen.

Beperking spoorvorming in de toplaag: het aanbrengen van een structurele asfaltwapening dat het asfaltmengsel insluit, beperkt de laterale beweging die spoorvorming veroorzaakt in de deklaag van mengsels met een lage stijfheid.

Need help?