Commercieel en industrieel

Construction site of a commercial building

Commercieel en industrieel

Solutions to speed construction & lower costs

De stijgende kosten van bouwmaterialen en het tekort aan arbeidskrachten in de commerciële en industriële sectoren maken economische oplossingen momenteel moeilijk te realiseren. Vertragingen veroorzaakt door slappe of variabele ondergrondopbouw verhogen de projectkosten, vertragen de planningen en leiden tot toekomstige onderhoudsproblemen. Veel projecten moeten echter worden gebouwd op locaties met deze ongewenste en ongunstige bodemgesteldheid.  

Tensar biedt op technologie gebaseerde oplossingen met geavanceerde mechanische stabilisatietechnieken door gebruik te maken van hoogwaardige, gepatenteerde producten. Ons team ontwerpt en levert beproefde technische oplossingen met de nieuwste ontwerpmethoden. Met meer dan 10.000 succesvolle projecten wereldwijd kunnen we met die ervaringen een brede scala aan uitdagingen op het gebied van vastgoedontwikkeling aan.

Image of Bestrating onderhoud

Bestrating onderhoud

Wanneer asfalt scheurt , wordt meestal een asfaltlaag over het bestaande deklaag geplaatst, soms na het wegfrezen van de afdeklaag.  Voor elke 25 mm nieuw aangebrachte deklaag worden bestaande scheuren over het algemeen maar voor slechts één jaar tegengehouden van doorscheuren naar het oppervlak.

Door een asfaltwapeningssysteem te installeren - zoals de Tensar AX5-GN wat wapenend, spanningsspreidend en waterwerend functioneerd- voor het aanbrengen van een nieuwe afdeklaag, kan het reflecteren van scheuren worden vertraagd, waardoor de levensduur van de overlaging aanzienlijk wordt verlengd. 

 

Image of Wegen en terreinen

Wegen en terreinen

Veelvuldig en zware verkeersbelasting versnelt de achteruitgang van kwaliteit van de verharding. Als gevolg hiervan zijn verhardingen van wegen en verharde terreinen in industriegebieden vaak erg dik en duur. Tensar geogrids verbeteren de langetermijn prestaties van verhardingsconstructies door het minimaliseren van de beweging van granulaatdeeltjes, het beheersen van spoorvorming, het verhogen van de stijfheid en het verhogen, maar ook behouden, van het draagvermogen. Dit maakt een reductie van de dikte van funderingen en eventueel de asfaltverharding  mogelijk, zonder vermindering van de prestaties. De daaruit voortvloeiende besparingen kunnen aanzienlijk zijn, zowel in kosten als in bouwtijd.  

 

Image of Wisselende en slappe ondergrond

Wisselende en slappe ondergrond 

Voordat met de bouw kan worden begonnen, zijn betrouwbare toegangswegen, opslag- en werkterreinen nodig. Slappe of wisselende ondergrond vormt een grote uitdaging  in ontwerp en tijdens de aanleg. Tensar geogrids kunnen zelfs op de meest zwakke ondergrond een sterke, stabiele fundering bieden. Door het funderingsmateriaal mechanisch te stabiliseren, kan de totale funderingsdikte worden verminderd, waardoor op graafwerkzaamheden en materialen wordt bespaard.  

Bovendien kunnen Tensar geogrids na een regenachtige periode worden gebruikt om werkterreinen te stabiliseren voor bereikbaarheid en opslag, zodat de bouw kan doorgaan, ongeacht het weer.   

 

Image of Keermuren en steile hellingen

Keermuren en steile hellingen 

Aangezien niet alle projecten op een vlak terein of op één niveau worden gebouwd, is vaak een keermuur of steil talud nodig. Conventionele oplossingen, zoals betonnen muren of damwanden, zijn duur, tijdrovend en arbeidsintensief.  Tensar biedt een verscheidenheid aan gewapende grondsystemen om de complexiteit van elk project aan  te pakken. Gebruikt in samenhang met de  Tensar's uniaxiale geogrids en onze ontwerpondersteuning, bieden onze TenarTech-systemen zowel estetisch als economisch aantrekkelijke oplssingen voor uw project.  

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0

Bronnen: Commercieel en industrieel