Huisvesting en woningen

A residential housing estate with a green space in front of it

Huisvesting en woningen

Kosten- en tijdbesparing voor bouwers

Met de stijgende bouwkosten hebben aannemers oplossingen nodig die besparen en hen in staat stellen sneller en veiliger te bouwen. Ze moeten die kosten- en tijdbesparingen in evenwicht brengen met milieuvereisten en de esthetische behoeften van lokale belanghebbenden en de uiteindelijke eigenaren en bewoners.

De beproefde technologie van Tensar helpt om het meeste uit alle beschikbare bouwgrond te halen, gebruik van funderingsmateriaal  te reduceren, de bouw te versnellen en de uitdagingen van duurzaamheid, milieu en klimaatverandering aan te gaan.

Image of Slappe en variabele ondergrond

Slappe en variabele ondergrond

Voordat met  bouwen kan worden begonnen, zijn betrouwbare toegangswegen en opslagterreinen nodig. Zwakke of wisselende ondergrond vormt een grote uitdaging voor ontwikkelaars. Tensar geogrids kunnen, zelfs op zeer slappe ondergrond, een sterke, draagkrachtige en stabiele wegfundering bieden. Door de granulaire fundering mechanisch te stabiliseren, kan de totale funderingsdikte worden gereduceerd, waardoor op graafwerkzaamheden en materiaalgebruik bespaart kan worden.  

Bovendien kunnen Tensar geogrids na een regenachtige periode worden gebruikt om werkterreinen te stabiliseren voor bereikbaarheid en opslag, zodat de bouw kan doorgaan, ongeacht het weer.    

 

 

Image of Opstelplaasten voor hei- en boorstellingen

Veilige ondergrond voor de helft van de kosten 

Waar een paalfundering nodig is, is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het opleveren van een stabiel en veilig werkplatform voor hei- of boorstellingen. Op een slecht draagkrachtige ondergrond kunnen de kosten van z'n werkplatform aanzienlijk zijn. Tensar heeft bewezen ontwerptechnieken voor het meachnisch stabiliseren van de werkplatformen, die kunnen leiden tot kostenbesparingen van meer dan 50%. 

 

Image of Wegen en verharde terreinen

Wegen en verharde terreinen

Vaak zijn wegen de eerste en de laatste grote activiteit. Ze moeten in de beginfase de zware verkeersbelastingen van het bouwverkeer dragen maar ook op de lange termijn de bewoners en wegbeheerder tevreden te stellen. Tensar geogrids kunnen de funderings- en asfaltdikte verminderen, terwijl ze dezelfde of betere prestaties bieden: totale vermindering van de dikte van de wegconstructie tot 50% is mogelijk. Door de ongebonden lagen mechanisch te stabiliseren met Tensar-geogrids - zelfs op een draagkrachtige ondergrond - kan de bouwtijd worden verkorten, materiaalgebruik gereduceerd, graafwerkzaamheden geminimaliseerd, transportbewegingen verminderd en de uiteindelijke wegbeheerder een stevige wegfundering bieden.   

 

Image of Keerwanden en steile taluds Door keerwanden en begroeide steile taluds kan het bebouwbare oppervlak worden gemaximaliseerd, terwijl het esthetische uiterlijk van de bouwlocatie wordt verfraaid. Tensar biedt een verscheidenheid aan gewapende grondsystemen om de complexiteit van elk project aan  te pakken. Gebruikt in samenhang met de  Tensar's uniaxiale geogrids en onze ontwerpondersteuning, bieden onze TenarTech-systemen zowel schoonheid als duurzaamheid. 
Image of Funderingen

Sterkte van de fundering in seismische regio's  

Bepaalde grondsoorten zijn gevoelig voor bodemvloeiing (liquefactie), zeker wanneer deze zich voordoen in aardbevinggevoelige gebieden, staat men voor een uitdaging. Er zijn bewezen technieken beschikbaar om de effecten van bodemvloeiing op lage bebouwingen te minimaliseren. Deze maken gebruik van stijve strookfunderingen van aggregaat welke gestabiliseerd met Tensar geogrids. Ook voor deze eenvoudige maar effectieve oplossingen is ontwerpondersteuning beschikbaar bij Tensar.  

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0