Down to content

Havengebieden en Industrieterreinen

Kade- en Havengebieden

De grondslag waarop kade- en havengebieden worden ontwikkeld is over het algemeen slecht draagkrachtige grond of opgespoten zand. Daarnaast zal men op deze terreinen vooral met hoge aslasten door zeer zwaar verkeer te maken krijgen. Dat maakt het ontwerpen met Tensar geogrids des te interessanter.

Tensar heeft wereldwijd zeer ruime ervaring met het ontwerpen van  zwaarbelaste terreinen waaraan hoge eisen worden gesteld. Het belemmeren van de essentiële aan- en afvoer van goederen in het havengebied door een slechte infrastructuur kan enorme economische gevolgen hebben.

Industrieterreinen

Veel ontwikkelaars van industrieterreinen kiezen ervoor om het terrein en de aanvoerwegen te wapenen met Tensar geogrids. Zo wordt niet alleen bezwijking van de bouwwegen voorkomen, maar tegelijkertijd een levensduurverlenging voor de definitief aan te leggen wegen en terreinen gerealiseerd.

Naast wegbouwkundige toepassingen kunt u vooral ook profiteren van onze expertise in het ontwerpen van kerende constructies en speciale funderingsconstructies als bijvoorbeeld TensarTech Geocell en paalmatrassysteem, ook wel  Load Transfer Platforms genoemd.

 

 

Onze projectservice

De Tensar® producten zijn met succes wereldwijd aangebracht in tal van projecten. Op onze download pagina bieden wij u een brede selectie van case studies en brochures. Onze projectservice biedt ondersteuning en begeleiding van ontwerp tot realisatie van uw projecten. Daarnaast organiseren wij in Nederland regelmatig workshops waar u gratis aan kunt deelnemen en staan wij tot uw beschikking voor het geven van in-house seminars of lunchlezingen.

Havengebieden en Industrieterreinen

Tensar assisteert, ontwerpt en brengt innovatieve ideeën aan, op het gebied van:

  • Het wapenen van funderingslagen voor gebieden met zwaar verkeer en opslag
  • Kerende constructies op en rondom industriële gebieden
  • De aanleg van nieuwe industrie- en haventerreinen
  • Het bouwen op zeer slecht draagkrachtige grond

Need help?