Down to content

Woning en utiliteitsbouw

Architecten

U als ontwerper van een bouwplan moet vaak keuzes maken. Bijvoorbeeld wanneer u wordt geconfronteerd met moeilijk en gevarieerd terrein waarbij het deel dat geschikt is voor ontwikkeling moet worden gemaximaliseerd. Waar kerende constructies moeten worden gebouwd zijn meerdere opties mogelijk, zoals gewapend beton, schanskorven, damwanden, enz. Daarom wenden architecten zich tot Tensar voor een totaaloplossing met daarbij veel keuzemogelijkheden.

Woning- en utiliteitsbouw

 

Tensar International heeft vele jaren ervaring in het werken met ontwikkelaars en bouwbedrijven. Wij begrijpen uw behoefte aan ruimte-, tijd-  en kostenbesparende oplossingen.

Bij grootschalige bouwprojecten kunnen wij zeer eenvoudig innovatieve en kostenbesparende oplossingen aandragen als het gaat om bijv. het maximaliseren van bouwruimte en het besparen op bouwtijd.

Zo stelt een oplossing met Tensar geogrids u in staat ter plaatse gewonnen aanvulmateriaal te (her-) gebruiken en daarmee te besparen op het afvoeren van afgegraven materiaal en aanvoer van nieuw materiaal.

Ook kan Tensar bijdragen aan de voortgang van de bouw.  Bouwwegen zijn vaak cruciaal als het gaat om de aanvoer van materieel en materiaal. Een ontwerp van Tensar verhindert op voorhand onnodige kosten en ergernissen.

Tensar kan ontwerpen en innovatieve  ideeën aandragen, op het gebied van:

  • Maximaliseren van bouwgronden door effectieve ontwerpen met ophogingen en keerwanden
  • Het wapenen van tijdelijke bouwwegen
  • Het definitieve ontwerp van de infrastructuur met Tensar geogrids
  • Mogelijkheden tot (her-)gebruik van op de bouwplaats gewonnen aanvulmateriaal.

Onze projectservice

De Tensar® producten zijn met succes wereldwijd aangebracht in tal van projecten. Op onze download pagina bieden wij u een brede selectie van case studies en brochures. Onze projectservice biedt ondersteuning en begeleiding van ontwerp tot realisatie van uw projecten. Daarnaast organiseren wij in Nederland regelmatig workshops waar u gratis aan kunt deelnemen en staan wij tot uw beschikking voor het geven van in-house seminars of lunchlezingen.

Need help?